Fota: Mari Edman Det är på SVA som obduktionerna av de fällda vargarna har utförts, inga äldre skottskador upptäcktes.

Obduktioner visar: Välnärda vargar med få spår av inavel

Obduktionerna efter vinterns licensjakt på varg är nu slutförda. Enligt Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är vargarnas hälsoläge generellt gott och har inte förändrats så mycket över tid.

SVA:s rapport

Licensjakt på varg 2023 – resultat från undersökningar på SVA, det vill säga SVA-rapport 84 går att ladda ner på SVA:s webbplats.

Den har beskrivits som den största vargjakten i modern tid, vinterns licensjakt då det totalt fälldes 57 vargar i fem län.

Blivit klara

Nu har de efterföljande obduktionerna blivit klara och enligt SVA är den svenska vargstammen hälsosam, något som inte förändrats mycket över tid.

– Det rör sig om välnärda djur i gott trim. Skjuter man i januari tenderar det att bli så, de vargar som överlevt vintern måste ju vara ganska friska, säger Erik Ågren, viltpatolog på SVA, till Jakt & Jägare.

Inte heller inavel tycks utgöra något större problem, vare sig för individerna eller vargstammen som helhet.

Bara två fall av genetiskt betingad medfödd testikelmissbildning noterades.

– När det handlar om inavel hos varg hänvisar jag till genetikerna.

Äldre skador

Obduktionerna visade också att ingen av de fällda vargarna bar spår av äldre skottskador.

– Det har minskat med åren och vi har inte hittat den typen av skador på licensjaktvargar sedan 2017.

Vad skottskadorna beror på går ofta inte att avgöra.

– Hittar vi gamla hagel är det ju tydligt att någon agerat illegalt. Men äldre kulskador kan vi inte säkert säga vad som ligger bakom.