Ödesdag för Orsa besparingsskog

Den 27 november sker en omröstning i Orsa besparingsskogs allmänningsstämma (motsvarande bolagsstämma) om stadgeändring. För både jägare och bygden i övrigt är det en ödesdag.

Bergvik Skog vill att vinsten från denna lokala resurs skall omvandlas till vinstutdelning till deras aktieägare, istället för att återanvändas i bygden. Beslutanderätten om återföringarna ska överföras till externa intressenter.
Förmåner av billiga jakt- och fiskemöjligheter, i en bygd med låga löner och höga kostnader, har varit viktigt bidrag till försörjning och fritid i bygder som Orsa.
Detta riskerar att ”säljas till högstbjudande” när bolagen skall leva upp till kraven på kortsiktiga vinster åt sina aktieägare, hävdar kritikerna.

”Ödesfråga för hela bygden”
– Det är en ödesfråga för hela bygden då Bergvik har för avsikt att ta över styrelsen och ombilda det här folkföretaget till ett aktiebolag, säger Per-Erik Wiik, ordförande i besparingsskogarnas styrelse.
Orsa Besparingsskogar grundlades 1879 som ett skydd mot skogsbaroner och exploatörer i det som kom att kallas baggböleri för cirka 150 år sedan. Syftet var och är att behålla nyttan av de lokala resurserna i bygden och återinvestera i lokal skogs- och jordbruksvård samt till stöd för lokala samhällsangelägenheter.

Ger pengar till lokalsamhället
Besparingsskogen har i dag en omsättning på cirka 86 miljoner kronor om året. Alla dessa pengar omsätts i lokalsamhället i form av bidrag till ägarna, vägunderhåll, löner i egen organisation, köp av tjänster hos underleverantörer, inköp för driften och investeringar.
Dessa pengar beskattas i kommunen och är en betydande bas för kommunens intäkter.
– För Orsa kommun med 7 000 invånare betyder det en skatteintäkt på 25 miljoner kronor om året, konstaterar Per-Erik Wiik.
Han frågar sig därför vad det skulle betyda i framtiden för Orsa om besparingsskogens hela verksamhet ska styras av skogsbolagen med säte i Falun.

Jakten och fisket berörs
En annan ödesfråga menar han är att jakten och fisket inom besparingsskogarna.
Jaktområdet är på cirka 75 000 hektar och beläget på Orsa finnmark, fem mil norr Orsa.
– Det är bara att gå ut i verkligheten och konstatera att Bergvik vill ha så mycket betalt som möjligt för en jakträtt, säger Per-Erik Wiik.
Till stämman den 27 november då ett nytt reglemente ska beslutas ligger nu två förslag som skiljer parterna åt.

Vill ge de små ägarna makten
– I vårt förslag vill vi återföra makten inom besparingsskogen från skogsbolagen tillbaka till alla små delägare och för att besparingsskogen ska fortsätta verka för bygden och de små delägarna, säger Per-Erik Wiik.
Han påtalar även att han fått indikationer på att Bergvik har fått ”lite kalla fötter” och har för avsikt att yrka på bordläggning vid stämman.
– Men det kommer de inte att lyckas med då de måste ha en tredjedel av rösterna för att få igenom en bordläggning, kommentar Per-Erik Wiik.

”Det är inte Bergvik som dragit igång processen”


Bergvik Skog AB har inget intresse av att det ska bli dyrare att jaga och fiska inom Orsa besparingsskog.

Mikael Perérs, fastighetschef på Bergvik Skog, asner att det är olyckligt att styrelsen redan till kommande stämma lagt fram ett förslag till nytt reglemente- då det finns all anledning till fortsatt dialog vad som ska gälla i framtiden.
Han säger att huvudskälet till att Bergvik Skog reagerat mot förslaget är att det dels föreslås att bolagets röstyrka på stämmorna ska halveras, dels föreslås att minst hälften av styrelseledamöterna ska vara mantalsskrivna i Orsa kommun.
Bergvik Skogs har också påverkats av att besparingsskogen trots tidigare påpekanden fortsatt med regler för bidragsgivning, som Bergvik Skog menar strider mot likabehandlingsprincipen. Bidragsreglerna missgynnar stora delägare.

”Inte Bergvik som dragit igång den här processen”
– Det är inte Bergvik som dragit igång den här processen. Vi ser inget problem med att det gamla reglementet kan fortsätta gälla ett tag till, så man får tid att diskutera framtidens regler och reglemente, kommenterar Mikael Perérs.
Med det menar han att det inte finns någon fördel för någon av alla inblandade parter i framtiden, om man klubbar igenom förändringar i reglementet som inte har en någorlunda bred förankring.

Obefogad oro för jakten
Oron för att det ska bli allt dyrare med jakt och fiske inom besparingsskogen, om skogsbolaget får igenom sina förslag, anser Mikael Perérs är gripet direkt ur luften.
Denna fråga har över huvud taget inte med reglementet göra, förklarar Mikael Perérs.
Som ett sätt att efterkomma allmänningsskogslagens regel om att besparingsskogens avkastning skall komma inte enbart delägarna till del, utan även befolkningen i bygden, hävdar Mikael Perérs att Bergvik Skog inte är främmande för att detta kan ske genom att jakten inom besparingsskogen subventioneras. Då blir det enklare för framför allt ungdomar att börja jaga.