Foto: Mostphotos Med flyttfåglarna ökar risken för smittspridning, SVA nämner speciellt södra Sveriges slättlandskap.

Ökad risk för fågelinfluensa

Tre nya fall av fågelinfluensa har påträffats hos vilda fåglar i Stockholm, Östergötlands och Kalmar län. Dessutom har SVA konstaterat smitta hos ytterligare två fåglar som hittades tidigare i år.

Det är Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, som går ut med information om dagsläget avseende fågelinfluensa.

Vilda fåglar

Den närmaste tiden kan smittspridningen bland vilda fåglar öka eftersom vattenlevande flyttfåglar som gäss, svanar och änder förmodligen kommer att bli fler i södra Sverige under den närmaste tiden.

Dessutom har två utbrott bland fjäderfä rapporterats från Danmark under de senaste 14 dagarna.

– Vi har flyttfåglarnas höstflytt som fortfarande pågår och med sjunkande lufttemperaturer ökar sannolikheten för att smittläget försämras, säger Malin Grant, epidemiolog på SVA.

Hon tillägger:

– Även vid en jämförelse med de senaste månaderna är vår bedömning en förhöjd sannolikhet för att tamfåglar smittas. Jag vill uppmana alla som arbetar med fjäderfä och har hobbyhöns att gå igenom biosäkerhetsrutinerna inför vintern.

Rapportera sjuka eller döda fåglar här.