Sex skogsharar och en räv fälldes för finnstövaren Benita, till vänster. Irene Kilstadius, i finnmarksbyn Älvho, sköt en av hararna.
Foto: Ove Nyström Sex skogsharar och en räv fälldes för finnstövaren Benita, till vänster. Irene Kilstadius, i finnmarksbyn Älvho, sköt en av hararna.

Ökat jakttryck ger fler skogsharar

Antalet skogsharar i Orsa finnmark har ökat genom ett ökat jakttryck. Det har inte sedan början av 1980-talet varit så gott om harar i markerna som nu. Gamla jägare har inställningen att på marker som det skjuts mycket hare finns år från år en bra och kraftig harstam.

Områden där det är lågt jakttryck på hare, verkar inte antalet harar öka.

Att jaga vita, fina skogsharar med en bra stövare är den bästa och mest intressanta jaktform för många gamla jägare.

Med nuvarande harstam i Orsa finnmark behöver ingen sitta och vänta någon längre stund på att stövaren ska ta upp en hare.

Det finns områden i storleksordningen några hundra hektar, där det skjuts över 30 harar per år. Det är många med tanke på de förutsättningar hararna har ute i skogsbygden.

Jägarna diskuterar mycket varför harstammen uppe på finnmarken har ökat de senast tre åren. En gammal jaktbroder, som nu finns i de sälla jaktmarkerna sedan mitten av 1970-talet, påstod alltid att jägarna borde skjuta så många harar som möjligt,om de ville ha en livskraftig harstam på sina marker.

Började jaga i hemmaskogarna

Går vi tillbaka till början av 1980-talet och tidigare fanns det gått om harjägare runt om på finnmarken. Det höga bensinpriset i mitten av 1980-talet gjorde att många stövarjägare från Orsa började jaga på sina hemskogar runt Orsa. Då minskade harstammen drastisk i finnmarken.

När vargen började etablera sig runt Orsa började stövarjägarna från Orsa, och även från andra områden med varg, komma upp till finnmarken för att jaga hare. Efter det började harstammen öka markant i området. Frågan är om inte den gamla jägarbrodern hade rätt i sina antaganden. Erfarenheter från över 60 års stövarjakt i finnskogen var grund för uttalandet:

– Skjut så många harar det går för att få en livskraftig och tät harstam.

Nio harar på sex dagar

Palle Haag, i finnmarksbyn Älvho, har fått ett fint resultat efter sex dagars jakt med finnstövaren Benita.

Nio harar och en räv fälldes för Benita, till vänster på bilden.

Hunden till höger är den sex månader gamla finnstövaren Ronja.

Irene Kilstadius, Palles sambo, började jaga hare efter att hon fyllt 53 år och har skjutit en av hararna.