Olagliga utplanteringar av signalkräftor i Dalarna

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg och Ore fiskevårdsområdesförening har upptäckt olagligt utplanterade signalkräftor i Oresjön, något som hotar flodkräftbestånd i tillrinnande vattendrag. Bara ett par dagar senare har även Rättvik-Boda fiskevårdsområdesförening hittat signalkräftor i sjön Amungen.

– Att plantera ut signalkräftor utan tillstånd från länsstyrelsen är ett brott mot fiskelagen och kan ge upp till sex månaders fängelse, säger Lennart Edsman på Fiskeriverket.

Att plantera ut signalkräftor är ingen garanti för ett bra kräftfiske. Oftast klarar de sig sämre än flodkräftorna i norra Svealand och Norrland, beroende av de långa vintrarna.

Undersökningar från Finland och Lunds universitet visar att under 15 procent av de utplanteringar av signalkräftor som gjorts i dessa områden ger någon återfångst över huvud taget.

Slår ut flodkräftorna för lång tid

Däremot har man slagit ut biotoperna för den utrotningshotade flodkräftan för lång tid framöver.

Dessutom spolieras stora ekonomiska värden när flodkräftfisken slås ut eftersom det är mer värda än signalkräftorna.

Signalkräftorna bär nästan alltid på kräftpesten, som slår ut flodkräftorna.

Flodkräftan står på den så kallade rödlistan över hotade arter, både i Sverige och internationellt. Under fjolåret blev över 430 vatten i Sverige förklarade pestsmittade. Det är en ökning gentemot den föregående tioårsperioden med över 1 000 procent.

Tidigare förskonade från kräftpest

Utbrotten har framför allt drabbat Dalsland, Värmland, Dalarna, Gästrikland, Hälsingland, Medelpad, Jämtland, Ångermanland och Västerbotten, landskap som hittills varit förhållandevis förskonade från signalkräfta och kräftpest.

I alla fall utom ett kan utbrotten av kräftpest under fjolåret förklaras med de illegala utsättningarna, enligt Lennart Edsman på Fiskeriverket.