Olika reaktioner på vargjakt

Naturvårdsverkets beslut om licensjakt på varg väcker olika reaktioner. Bland annat tycker LRF att det är ett bra beslut, medan Naturskyddsföreningen är kritisk. Miljöminister Åsa Romson är också missnöjd med beslutet.

På torsdagen kom Naturvårdsverkets beslut om att länsstyrelserna i de åtta län där vargförekomsten nu nått upp till miniminivå får ta egna beslut om jakt på varg.
Totalt finns det utrymme för att skjuta max 90 vargar.

Kritik från flera håll
Beslutet möts av olika reaktioner från flera håll. Flera organisationer är kritiska till beslutet, bland annat Naturskyddsföreningen.
– Mycket tyder på att vi kommer att få se den mest omfattande vargjakten i Sverige i modern tid. Rovdjuren är en naturlig del av Sverige och det gör mig uppriktigt illa till mods att vargens återkomst har blivit en så konfliktfylld fråga. Vargbeståndet är kraftigt inavlat, och forskarna har visat att missbildningarna ökar stadigt, säger Jan Terstad, avdelningschef för skog och naturvård på Naturskyddsföreningen, i ett pressmeddelande.
Oscar Alarik på Naturskyddsföreningen menar att det inte är ansvarsfullt av Naturvårdsverket att lägga ut beslutsrätten på de länsstyrelser som i vissa fall öppet deklarerat sin vilja att minska vargstammen.

”Riskerar att öka konflikter”
Även WWF tycker att beslutet är fel och att den riskerar att cementera konflikter i stället för att skapa en samsyn kring rovdjurspoltitiken.
– Risken är stor att resultatet blir ökande konflikter och att den många gånger hätska rovdjursdebatten accelererar. Problemet med dagens beslut är att det saknar solid vetenskaplig grund och baserar sig på den förra regeringens bristfälliga rovdjurspolitik, säger Tom Arnbom, rovdjursexpert på WWF i ett pressmeddelande.
De menar också att en licensjakt på varg gör att Sverige riskerar att hamna i EU-domstolen och om man fälls kan få böta närmare 100 miljoner kronor som då skattebetalarna ska stå för.
”Den nytillträdda regeringen har ärvt en undermålig rovdjurspolitik – och licensjakten – från alliansregeringen. Den nya regeringen bör stoppa Naturvårdsverkets beslut och istället ta chansen att ta krafttag för att skapa och genomföra en ny trovärdig och hållbar rovdjurspolitik som vilar på vetenskaplig grund och en bred förankring”, skriver WWF.

Miljöministern vill upphäva beslutet
Miljöminster Åsa Romson är även hon kritisk till beslutet och tycker att man borde ha kunnat vänta med det till ett senare tillfälle. Hon meddelar även att hon föreslagit landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) att upphäva beslutet, skriver TT.
– Men landsbygdsministern har valt att inte lyssna på detta. Vi är oense i frågan, säger Åsa Romson till TT.

LRF är positivt
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) tycker däremot att Naturvårdsverket har tagit ett bra beslut.
–  Naturvårdsverkets beslut är positivt, och är något som LRF och andra har arbetat för länge. Samtidigt kan man konstatera att vägen dit har varit allt annat än spikrak. Bland annat har verket kört över de åtta landshövdingarna i Mellansverige när det gäller miniminivåerna. Det borgar inte för bättre samarbete mellan Naturvårdsverket och länsstyrelserna framöver, säger LRF:s förbundsordförande Helena Jonsson i ett pressmeddelande.
Helena Jonsson menar att det nu är viktigt att de berörda länsstyrelserna tar uppgiften på allvar så att man kan beskatta vargstammen under vintern.
– I det arbetet behöver LRF:s regioner och andra goda krafter trycka på. Det så att länsstyrelserna inte vacklar när de nu ska besluta om licensjakt på varg, säger hon i pressmeddelandet.