– Med en jakt på 96 björnar kommer jakten sannolikt att bromsa tillväxten men inte sänka björnstammen ner till förvaltningsmålet, argumenterar JRF:s dalabas Martin Lundgren till Förvaltningsrätten om den överklagade licensjakten på 48 björnar i Dalarna.
Foto: Privat – Med en jakt på 96 björnar kommer jakten sannolikt att bromsa tillväxten men inte sänka björnstammen ner till förvaltningsmålet, argumenterar JRF:s dalabas Martin Lundgren till Förvaltningsrätten om den överklagade licensjakten på 48 björnar i Dalarna.

Olika syn på björnkvoten i Dalarna

Jägarnas Riksförbund, JRF, i Dalarna har överklagat till Förvaltningsrätten i Luleå och krävt att länsstyrelsens beslut om licensjakt på 48 björnar fördubblas till 96 björnar. Länsstyrelsen har lämnat ett yttrande till rätten om överklagandet och förnekar att kvoten på 48 björnar gör att björnstammen ökar för mycket.

”Björnpopulationen rör sig över länens gränser. Länsstyrelsens beslut kommer sammantaget med Jämtlands, Värmlands och Gävleborgs licensjakt samt Jämtlands skyddsjakt på 38 björnar under vårens göra att stammen inte kommer att öka som Jägarnas Riksförbund hävdar, skriver länsstyrelsen i Dalarna i yttrandet om överklagandet.
JRF-distriktet i Dalarna har idag yttrat sig över yttrandet.
Den spillningsinventering som gjordes 2017 talar sitt eget språk, påpekar JRF-Dalarna. DNA-analyserna visade att det då fanns minst 252 björnar i Dalarna. Med grannlänen var det 652 björnar. 

Få björnar som är i mer än ett län
– Men av dessa var det bara 32 individer som påträffades i mer än ett län, vilket motsvarar cirka fem procent, konstaterar Martin Lundgren, ordförande för JRF-Dalarna.
Därmed går det att anta att de flesta av de få ”gränsbjörnar” som finns i Dalarna är på gränsen mot Gävleborg.

Medelvärdet för björnstammen lågt satt
En annan aspekt är hur medelvärdet för antalet björnar anges. I rapporten från 2018 från Skandinaviska björnprojektet drogs slutsatsen att det fanns 336-772 björnar i Dalarna under inventeringen. Medelvärdet för det intervallet är 554, men länsstyrelsen har utgått från 453 när licensjaktskvoten på 48 björnar bestämdes.
Med den jaktkvoten kommer björnstammen att ligga kvar på 400-500 individer, samtidigt som viltförvaltningsdelegationen i Dalarna satt ett förvaltningsmål på 240-280 björnar.
– Med en jakt på 96 björnar kommer jakten sannolikt att bromsa tillväxten men inte sänka björnstammen ner till förvaltningsmålet, sammanfattar Martin Lundgren yttrandet till Förvaltningsrätten i Luleå.