Det råder skilda meningar om huruvida det är tillåtet att korsa vildsvin och tamgris.
Foto: Montage / Shutterstock.com Det råder skilda meningar om huruvida det är tillåtet att korsa vildsvin och tamgris.

Olika syn på vildsvinskorsningar

Huruvida det är tillåtet att korsa tamgris med vildsvin är en fråga som LRF Skåne och länsstyrelsen i länet inte kan enas om, skriver Ystads Allehanda.

Frågan har aktualiserats efter att Sven Olsson, som föder upp just korsningar mellan tamgris och vildsvin, upplever att den svenska byråkratin är stelbent och tungrodd. 
Det började med att en vildsvinsgalt tog sig in i hägnet där han hade Linderödssvin och betäckte suggor. Resultatet blev 80 korsningsgrisar som visade sig smaka väldigt gott. Sven Olsson kunde däremot inte få besked om hur han skulle hantera dem.

”Ett moment 22”
– Så fort det är vilt i en gris så betraktas djuret som vilt. Då får man inte transportera det levande till slakt. Samtidigt fick jag inte avliva djuret hemma och köra det dött till slaktaren. Det är moment 22, säger Sven Olsson till Ystads Allehanda.
Det har tagit tre år för myndigheterna att ge besked om att gårdens hägn inte är godkända. Men länsstyrelsen har sagt att det ska gå att ha ett viltstängsel för att kunna avliva grisarna på gården.
Sven Olsson har däremot börjat dra ner på uppfödningen och funderar på att sluta helt när de grisar som finns är borta.

Olika meningar
Huruvida det verkligen är tillåtet med korsnningar mellan tamgris och vildsvin är LRF Skåne och länsstyrelsen inte eniga om.
Markus Björklund på länsstyrelsens djurskydds- och veterinärenhet menar att det inte är tillåtet.
– Det vet alla som föder upp grisar. Vildsvin och tamgris är inte samma sorts djur. Jag vet inte var gränsen dras, hur många procent vildsvin en tamgris får innehålla för att räknas som tam. Men den 25 och 50 procents blandning som de har på Lillehem är absolut inte tillåten, säger Markus Björklund till Ystad Allehanda.
Han menar däremot att Sven Olsson är välkommen till länsstyrelsen för att försöka hitta en lösning.

”Finns ingen lag som förbjuder”
Helén Rosengren, regionchef för LRF Skåne, säger att hon inte träffat Sven Olsson men att hon förstår problematiken med stelbent byråkrati.
– Det är inte ovanligt att det byråkratiska ställer till det när man vill göra något ovanligt som går utanför ramarna för regelverket. Det är inte anpassat för den som vill bryta ny mark. Så vitt jag kunnat se finns ingen lag som förbjuder att man parar vildsvin med tamgrisar, säger Helén Rosengren till Ystads Allehanda.