Foto: Bo Magnusson Än är inte sista ordet sagt om de stora vildsvinsåtlarna som enligt kritikerna mer liknar utfodringsplatser. Länsstyrelsens beslut kan komma att överklagas.

Omstridda vildsvinsåtlar stoppas av länsstyrelsen

Jätteåtlar för vildsvin förbjuds med stöd av en ny lag. Länsstyrelsen i Jönköpings län blir först i landet med att förbjuda storskalig utfodring.

Sockerbetsstriden i Tenhultstrakten utanför Jönköping har blivit en nationell angelägenhet.

Nu sätter länsstyrelsen i Jönköpings län ner foten och förbjuder två jägare att lägga upp tonvis med sockerbetor i samband med vildsvinsjakt.

LRF anmälde jägare

Bakgrunden är att ny lagstiftning om utfodring av djur trädde i kraft under hösten 2021. I november anmälde Lantbrukarnas riksförbund, LRF, två jakträttsinnehavare till länsstyrelsen. Förbundet ansåg att de två iordningställde för stora åtlar med sockerbetor och därmed åsamkade lantbrukarna skada genom att ”föda” upp vildsvin.

Jägarna å sin sida hävdade att deras åteljakt är synnerligen effektiv.

– Nu har vi beslutat om villkor angående hur de får bedriva sin utfodring. Åteljakt är helt okej men massutfodring är det inte, säger Ingemar Sjöberg, viltvårdshandläggare på länsstyrelsen i Jönköping.

Han berättar att situationen har komplicerats av att de båda jakträttsinnehavarna har arrangerat betesåtlarna på olika vis.

Tonvis med betor

– Den ena har tre jättehögar, vi talar om åtskilliga ton. Den andre har en lagringsplats och kör ut volymer på mellan 100 och 200 kilo åt gången. Vi gjorde syn på platsen och gör avvägningen att det ena är lite mer okej än det andra, därför har två olika beslut gått ut.

I praktiken fastslår länsstyrelsen att åtlar inte får bestå av mer än 50 kilo sockerbetor, eller tre kilo spannmål per dygn.

Ingemar Sjöberg utesluter inte att andra länsstyrelser kommer att fatta liknande beslut, men att de inväntar eventuella överklaganden och en lagakraftvunnen dom ifrån Jönköping.

Jägarnas stora insats

– De berörda har sagt att de kommer att överklaga och de har tre veckor på sig. Sedan får vi se hur det går i förvaltningsrätten.

Samtidigt som dragkampen om vildsvinsåtlar pågår kommer allt fler rapporter om att stammen är på tillbakagång.

– Jag jagar själv en hel del och vi märker tydligt att stammen blir mindre. Analysen är att mörkerriktmedel och en tuff vinter har haft betydelse, säger Ingemar Sjöberg och tillägger:

– Men framför allt har jägarna gjort en mycket stor insats för att begränsa utbredningen. Man skjuter djuren i rätt ordning och följer lagar och förordningar och lyckas bra med jakten.