Omtag för vargfri kommun

Förvaltningsrätten ger Östhammars kommun bakläxa för att de avslog ett medborgarförslag om vargfri kommun.

För ett år sedan kom ett medborgarförslag till Östhammars kommun om att kommunen ska vara vargfri. Förslaget skrevs av Åke Siikavaara, boende i Norrskedika, på uppdrag av Landsbygdsalliansen i Östhammar. Det innehöll dessutom förslag om bland annat rovdjursförvaltning, om ersättningar, om säkerhet för skolbarn, om dvärgbandmask och rabies.
Detta avslogs eftersom kommunen ansåg att det inte är en fråga som kan lösas på kommunal nivå och inte kan behandlas av fullmäktige, skriver Upsala Nya Tidning, UNT. 

Måste ta upp förslaget
Nu får Östhammar kommun bakläxa av Förvaltningsrätten, som anser att beslutet inte tillkommit i laga ordning. De menar att ett medborgarförslag inte kan avslås enbart på grund av att det skulle vara utanför kommunens kompetens.
Beskedet gläder Åke Siikavaara.
– Då måste kommunen återuppta medborgarförslaget, det är glädjande. Vi vill ha en dialog och få stöd någonstans för att vi som är djurägare ska kunna följa djurskyddslagen och försvara våra djur, oavsett vem eller vad som angriper och plågar dem. Utan diskussion ska man ha rätt att hålla rent från rovdjur utan att åtalas för jaktbrott, säger han till UNT.