Knappt en halv älg per tusen hektar sköts i år på de marker Orsa besparingsskog förfogar över. Nu flyginventeras området.
Foto: Mikael Moilanen Knappt en halv älg per tusen hektar sköts i år på de marker Orsa besparingsskog förfogar över. Nu flyginventeras området.

Ont om älg på Orsa besparingsskog

Det är ont om älg på Orsa besparingsskog och nu pågår flyginventeringar för kartlägga hur illa det egentligen är ställt.
– Vi vill få en uppfattning om älgstammen över ett större område och varför den inte ökar trots en väldigt låg avskjutning, säger Lars Karlsson, Orsa besparingsskog, till Dalarnas Tidningar.

I år sköts 38 älgar på markerna som Orsa besparingsskog förfogar över. Det motsvarar knappt en halv älg per 1 000 hektar, trots att området under en lång följd av år haft låg avskjutning.
Nu vill man ha reda på hur svag älgstammen egentligen är. Hittills har 75 000 hektar flyginventerats och längre fram är det tänkt att sammanlagt 360 000 hektar ska kartläggas.

Sjunkande antal
Orsa besparingsskog har statistik över älgavskjutningen sedan 1945. Där framgår att rekordåret var 1983, då jägarna sköt 444 älgar på markerna. Sedan har sifforna dalat och i år sköts endast 38 älgar. Lars Karlsson på Orsa besparingsskog anser att nedgången inte kan skyllas på för högt uttag från jägarkåren.
– I olika sammanhang har det sagts att vi skjutit sönder vår älgstam. Det håller jag absolut inte med om. Besparingsskogen har under en lång följd av år hållit en väldigt låg avskjutning. Det finns flera faktorer som påverkar älgstammen, rovdjurspredation (björn och varg), sjukdomar och trafikdödade älgar, säger Lars Karlsson till Dalarnas Tidningar.

Högre målsättning
Orsa besparingsskog har som målsättning att 120 till 150 älgar kan skjutas per år. Det motsvarar två älgar per 1 000 hektar.
– I våra försök att öka älgstammen vill vi ha ett grepp över ett större område. Besparingsskogens marker är inventerade och Ore älgskötselområde är på gång. Avsikten är att även inventera Siljansringen om markägarna ordnar med finansieringen, säger Lars Karlsson till Dalarnas Tidningar.
Lantbruksuniversitetet i Umeå kommer att analysera resultaten av flyginventeringarna.

Så här ser statistiken för avskjutningen inom Orsa besparingsskog ut:

1945 – 1950: 10 – 17 älgar
1951 – 1960: 17 – 121
1961 – 1970: 94 – 133
1971 – 1980: 72 – 152
1981 – 1990: 148 – 444
1991 – 2000: 121 – 173
2001 – 2009: 38 – 105

Avskjutning i procent per 1 000 hektar
2003: 1,29
2004: 1,27
2005: 1,16
2006: 1,08
2007: 0,49
2008: 0,56
2009: 0,49