Oro för övergivna björnungar

Under måndagen hade björnhonan, som flydde från sitt ide i Funäsdalsberget efter en konfrontation med en 12-årig skidåkare, inte återvänt till sina björnungar, utan befann sig några kilometer därifrån.

I ett pressmeddelande på måndagen säger Jessica Backeryd, fältchef på lLänsstyrelsen Jämtlands län, att man i dagsläget inte ser någon anledning att vidta ytterligare åtgärder. Enligt länsstyrelsen är det mycket svårt att göra bedömningen när ungarna verkligen är övergivna.
Orsa björnpark har erbjudit sig att ta hand om björnungarna. Parkens experter bedömer att ungarna möjligen kan klara sig ensamma fem sex dygn. Skribenter runt om i landet uttrycker nu sin oro för vad som ska ske med björnungarna.
Länsstyrelsen anser emellertid inte att det är lämpligt att ungarna omhändertas, eftersom det är osäkert om omhändertagna ungar överlever. Enligt länsstyrelsen ligger ansvaret nu hos polisen.
– Vi hoppas att björnhonan ska återvända till idet. Att omhänderta vilda djur är ett polisärende, säger Jessica Backeryd.