Jonny Jones, c, delegat i Dalarnas viltförvaltningsområde, informerade om björnpolitiken vid ett möte i Orsa.
Foto: Rävper Andersson Jonny Jones, c, delegat i Dalarnas viltförvaltningsområde, informerade om björnpolitiken vid ett möte i Orsa.

Osäkert om björnbeslut för Dalarna

Viltförvaltningsdelegationen i Dalarna har satt mininivån för björn till tolv föryngringar, men anser också att det inte ska vara mer än 250 björnar. Därför vill delegationen öka avskjutningen från 35 till 50 djur. Men det är osäkert om beslutet ligger hos delegationen eller Naturvårdsverket.

Vid ett möte med sina partikollegor redogjorde Rättviks kommunalråd, Jonny Jones, c, för delegationens beslut. Men han konstaterade också att det inte är helt säkert om delegationens beslut kommer att gälla, eftersom norrlandslänen Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten vill att Naturvårdsverket ska fatta beslut om årets björntilldelning.
– Vi får hoppas att vårt beslut i Dalarna ska gälla och att Naturvårdsverket inte ändrar vårt beslut på grund av att norrlandslänens osäkerhet, säger Jonny Jones.

Vill ha mer tid
I en gemensam skrivelse till Naturvårdsverket begärde det norra rovdjursförvaltningsområdets samverkansråd förlängd tid – till våren 2011 – för att komma in med förslag till miniminivåer för björn. Därför, menar rådet, bör Naturvårdsverket även i år besluta om årets licensjakt efter björn.
Norrlandslänen vill ha mer tid för att hinna med det viktiga förankringsarbetet i viltförvaltningsdelegationerna. Går det för snabbt kan det få långsiktiga, negativa konsekvenser för det fortsatta arbetet i delegationerna.

Kan bli ett tak
Dessutom anser samverkansrådet att det under år 2010 finns ”små praktiska möjligheter att rättssäkert och professionellt besluta i frågan om miniminivåer”.
Enligt Susanna Löfgren på Naturvårdsverket kan Naturvårdsverket ändå delegera licensjakten till viltförvaltningsdelegationerna, trots att man inte fastställt miniminivåerna. Dock blir det i så fall ett tak på hur stor tilldelningen får vara.