Antalet vargföryngringar är redan över 20. Jägarnas Riksförbund anser att det inte finns tid att vänta på den kommande vinterns inventeringar på spårsnö för att få en bekräftelse på det som alla aktörer i rovdjursfrågan redan vet. 
Foto: Göran Ekström Antalet vargföryngringar är redan över 20. Jägarnas Riksförbund anser att det inte finns tid att vänta på den kommande vinterns inventeringar på spårsnö för att få en bekräftelse på det som alla aktörer i rovdjursfrågan redan vet. 

Över 20 vargföryngringar, enligt Viltskadecenter

– Det är självklart att vi redan har nått etappmålet för vargstammen och har mer än 20 föryngringar, säger Inga Ängsteg, chef för Viltskadecenter. 
JRF, Jägarnas Riksförbund, befarar att vargproblemen snabbt kan förvärras. JRF-ordföranden Conny Sandström har därför begärt ett möte med miljöministern för att diskutera möjligheterna att börja med vargjakt så snart som möjligt.

Rovdjursutredaren Åke Petterssons förslag är att under en treårsperiod frysa vargstammen till 200 individer så fort etappmålet på 20 föryngringar är nått. 
Miljöminister Andreas Carlgren är ansvarig för att regeringen i början av nästa år kommer med en rovdjursproposition med utredningen som grund. 
Statssekreterare Åsa-Britt Karlsson på miljödepartementet uttalade sig nyligen till media och förklarade att det inte kan bli någon vargjakt i vinter. Anledningen är att etappmålet inte är nått och att läget för vargstammen först måste utredas. 

Vägrar säga ”20”
Vargforskaren Olof Liberg, samordnare för det skandinaviska vargprojektet på Grimsö forskningsstation, vägrar säga att vargstammen redan har passerat det politiskt känsliga etappmålet på 20 föryngringar. 
– Det kan vi avgöra först efter den kommande vinterns inventeringar. Vargstammen kan till och med ha minskat, säger han. 
Inga Ängsteg, verksamhetschef på Viltskadecenter, som ligger vid forskningsstationen på Grimsö, gör en helt annan bedömning av vargläget. 

  

”Självklart är det över 20”
– Årets föryngringar är ännu inte kvalitetssäkrade. Vi hade 19 föryngringar i fjol. Prognosen nu, efter de kullar som kom i maj, är 22-23 föryngringar. Kanske till och med 25. Men självklart är det över 20. Det lär det absolut vara. Annars är det helt osannolikt, säger Inga Ängsteg. 
Jägarnas Riksförbund, JRF, anser att det inte finns tid att vänta på den kommande vinterns inventeringar på spårsnö för att få en bekräftelse på det som alla aktörer i rovdjursfrågan redan vet. 
– Att försena en nödvändig förvaltningsjakt kan bli ett mycket dyrbart politiskt misstag när vargproblemen fortsätter att öka på landsbygden, säger Conny Sandström, ordförande för JRF. 

”Begränsad vargjakt nödvändigt”
– Det är nödvändigt att en förvaltning av vargstammen med hjälp av begränsad jakt startar så snart som möjligt, tillägger han. 
Den modell som redan finns med jaktkvoter i olika län för björn och lodjur måste få tillämpas även på vargstammen, anser JRF.
I ett brev till miljöminister Andreas Carlgren ber JRF om att få träffa honom och diskutera vargläget. 
– Det är av yttersta vikt att det mötet sker snarast, kommenterar Conny Sandström.
S-motion om licensjakt på varg
Även oppositionen tycker att regeringen bör komma till skott i vargfrågan. 
– Eftersom etappmålet för vargstammen med största säkerhet redan har uppnåtts och passerat måste regeringen skyndsamt presentera en ny förvaltningsplan för vargen som har till syfte att stabilisera vargstammens utveckling. En sådan förvaltningsplan bör innehålla möjligheten att begränsa vargstammens ökningstakt genom licensjakt, skriver de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Michael Hagberg och Karl Gustav Abramsson i en motion.