Övergångsställe för vilt ingen succé

Riksväg 23 norr om skånska Osby är enligt Nationella Viltolycksrådet en av länets farligaste vägar. När viltstängsel sattes upp i somras byggdes även en öppning i det, så att djur kunde gå över. Men få djur har tagit möjligheten.

Tanken med öppningen i viltstängslet vid riksväg 23 var att ge djuren en möjlighet att gå över vägen för att dricka i vattendraget på andra sidan. När något rör sig i öppningen varnas bilisterna med hjälp av blinkande lampor.

Både polis och jägare i området tycker att viltolyckorna på vägsträckan har blivit mindre sedan stängslet kom upp.
Spår i sandbäddar

I september lades sandbäddar ut i öppningen för att lättare kunna se spår efter de djur som går igenom.
– Rådjursspåren syns tydligare i detta, det är fin bergkross, säger jägaren Jan-Axel Axelsson till Sveriges Radio P4 Malmöhus.
Nu när det gått några månader har man tittat hur många djur som använt passagen. Spåren visar att två vildsvin och sex rådjur gått igenom öppningen.
– Det har varit jättelite som gått över, och inte någon älg. Det mest effektiva med det hela är ju att vi fick upp viltstängslet, säger Jan-Axel Axelsson till SR P4 Malmöhus.