Överklagar Jämtlands björnkvot

Jämtländska jägare är inte nöjda med årets tilldelning av björn inför licensjakten. De vill fälla fler, skriver Svensk Jakt.

Länsstyrelsen i Jämtlands län beslutade tidigare att totalt 60 björnar ska fällas under höstens licensjakt. Jakt & Jägare skrev om det här.
Detta anser jägarna i länet är för lite och överklagar beslutet till Naturvårdsverket.
Innan beslutet togs yrkade Jägareförbundet Mitt Norrland på att 70 björnar skulle fällas, vilket är tio fler än förra året. De menade dessutom att förslaget hade stort stöd i viltförvaltningsdelegationen.
Anledningen till att jägarna anser att den beslutade tilldelningen är för liten är att länet fortfarande ligger över förvaltningsmålet på 650 björnar. För att målet ska nås bör tilldelningen därför vara högre, anser jägarna.