Foto: Mostphotos Kryptosporidier (Cryptosporidium spp.) är encelliga parasiter som infekterar tarmslemhinnan och kan orsaka bland annat diarré. Kryptosporidier kan infektera många djurslag, även människa. Hos människor kan parasiten orsaka olika grad av sjukdom, allt från lindriga symtom till kraftiga diarréer och buksmärta.

Parasiter misstänks smitta från rådjur till människa

Sprider rådjur parasiter till människor? Den frågan vill Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, få svar på och efterlyser därför prover från rådjur med diarré.

Det är parasiten kryptosporidier som är i fokus för SVA:s nya forskningsprojekt. Återkommande inträffar utbrott hos människor, något som man vanligtvis kopplar till livsmedel som sallad och grönkål.

Smittar vidare

Men det är inte alltid som smittkällan går att identifiera. Eftersom rådjur rör sig i de aktuella grönsaksodlingarna vill man undersöka om djuren för smitta vidare till människor.

Men i dagsläget är det okänt i vilken utsträckning parasiten är vanligt förekommande bland rådjur. Projektet ska kartlägga om:

-Parasiten är vanligt förekommande hos rådjur.

-Rådjur med diarré har parasiten.

-De arter av parasiten som rådjuren bär på är sådana som kan infektera människor.

”Mycket glada”

– Projektet startade förra året och vi är mycket glada över alla som hjälpt oss hittills med prover. Under 2023 fick vi in 25 träckprover från rådjur med diarré, dessa är nu analyserade. Vi fick också in 11 hela självdöda rådjur som vi kunnat obducera och ta prover från. Av de 36 djuren visar analyserna att hela 22 procent var positiva för kryptosporidier. Nu väntar vi på analyserna för artbestämning så vi kan se om alla drabbats av samma eller olika arter av kryptosporidier, och om det är arter som smittar till människor, säger Ellinor Spörndly-Nees, biträdande statsveterinär på SVA.

Här kan du rapportera dina fynd.