Kritiken mot EU-kommissionens förslag till ett mer strikt vapendirektiv är omfattande bland medlemsländerna. Särskilt kritiseras det att förslagen riktas mot jägare och sportskyttar.
Foto: Smit / Shutterstock.com Kritiken mot EU-kommissionens förslag till ett mer strikt vapendirektiv är omfattande bland medlemsländerna. Särskilt kritiseras det att förslagen riktas mot jägare och sportskyttar.

Protester mot vapendirektivet

Sverige har ännu inte svarat

EU-kommissionens förslag om ett mer strikt vapendirektiv har kommenterats av tolv av medlemsländerna, plus Norge i egenskap av medlemsstat i EES. Protesterna är starka mot att förslagen drabbar jägare och sportskyttar och att processen är så forcerad.

Det är Österrike, Bulgarien, Tjeckien, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Litauen, Norge, Portugal, Slovakien och Spanien som kommenterat EU-kommissionens förslag.
En sammanställning av kommentarerna har gjorts av EU-kommissionen.

Kritiska till att jägare och sportskyttar drabbas
Många medlemsländer anser att det är välkommet med ett mer strikt vapendirektiv, men många är kritiska till att förslaget omfattar jägare och sportskyttar. Tolv av 13 kommenterande länder är uttalat mot förslaget om ett förbud mot ”vissa halvautomater”.
”Vi kan inte acceptera ett förslag om att förbjuda halvautomatiska vapen. Införandet av ett sådant förbud riskerar att öka antalet illegala vapen och kommer att kräva stora resurser av medlemsländerna”, skriver Litauen.
Frankrike är det enda land som inte kommenterat frågan. Spanien och Grekland menar att de inte förstår vad som avses med förslaget om förbud.
Det finns också olika orsaker till medlemsländernas tveksamhet inför förslagen. Bland annat skriver Finland att förslaget hotar deras försvar.

Tycker att man ska fokusera på illegala vapen
Den allmänna uppfattningen hos de flesta medlemsländerna är att man bör fokusera på illegala vapen, eftersom kriminella och terrorister använder sig av illegala vapen och inte legala.
Många anser också bland annat att EU-kommissionen ska förtydliga en hel del av definitionerna i förslaget, särskilt vilka typer av halvautomatiska vapen och ”replika-vapen” som omfattas av det föreslagna förbudet.
”Definitionen av replika-vapen är vag. Vilka produkter ska omfattas av denna term? Air-soft-vapen? Låtsasvapen för träning? Tändare som är utformade som vapen? Dekorativa vapen? Leksaker?”, undrar Tjeckien.
Stor kritik riktas också mot att förslaget ska bearbetas på så kort tid som tre månader.

Innebär en stor administrativ börda
Att ett mer strikt vapendirektiv, enligt kommissionens förslag, även innebär en stor administrativ börda för medlemsländerna kommenteras också.
”En del av förslagen kommer att innebära stora administrativa bördor för medlemsländerna. Särskilt förslagen om att upprätta ett register för vapen som gjorts obrukbara, för att utföra medicinska tester och för att tidsbegränsa licenserna till att gälla fem år i taget. Det bör utredas vidare om dessa förslag är proportionella och effektiva för att förebygga illegala innehav och användande av vapen”, skriver Norge.
En mer omfattande konsekvensutredning efterlyses också av de kommenterande medlemsländerna.
Sverige har ännu inte kommenterat förslaget.