Enligt en motion till Miljöpartiets kongress är älgar miljöbovar. Det bör skjutas så många älgar det går, tills gränsen för utrotning börjar nås.
Foto: Martin Mecnarowski/Shutterstock.com Enligt en motion till Miljöpartiets kongress är älgar miljöbovar. Det bör skjutas så många älgar det går, tills gränsen för utrotning börjar nås.

”Rädda miljön – skjut älgarna”

Drastisk motion till MP-kongressen

Inför helgens kongress vill en motionär att det skjuts så många älgar som möjligt – för att rädda klimatet.

Det är miljöpartisten Henry Kallioniemi skriver om utsläppen av växthusgasen metan som ökar på grund av djurhållningen av tamboskap men att älgar även ger skador i skogen, som då får ett försämrat upptag av koldioxid. Därför bör även antalet älgar minska, samtidigt som de tama idisslarna blir färre med hjälp av ett särskilt slaktbidrag och utökad skatt för nötkreatursuppfödning.

Älgjakt tills utrotning hotar
”Av klimatskäl bör avskjutning begränsas enbart av vad som krävs för att trygga artens långsiktiga fortlevnad, såsom vad gäller jakt på varg”, skriver motionären om den utökade älgjakten.
Henry Kallioniemi föreslår även att den massiva avskjutningen av älgstammen, ned mot utrotningsgränsen, ska administreras av Naturvårdsverket istället för länsstyrelsen.

Partistyrelsen vill avslå
Men partistyrelsen vill avslå motionen och konstaterar i yttrandet att ”trots de aspekter som motionärerna tar upp, så har älgkött ändå lägre klimatpåverkan än nästan allt annat kött vi äter”.
Svenska Dagbladet, som rapporterar om motionen, tar även med partistyrelsens slutkläm om att de allt fler vargarna bidrar till att minska älgstammen:
”Älgarna själva tenderar också att föredra att inte bli dödade. Motionärerna kan dock glädjas åt att antalet älgar förmodligen skulle minska något redan med den rovdjurspolitik vi har.”