Avföring efter varg. Men att räkna varspillning är ett dyrt och osäkert sätt att inventera vargstammen.
Avföring efter varg. Men att räkna varspillning är ett dyrt och osäkert sätt att inventera vargstammen.

Räkna vargbajs dyr inventeringsmetod

Eftersom det varit brist på snö har vargarna inte lämnat lika mycket spår för inventerarna att följa. Nu diskuteras det kring att komplettera med att räkna spillning efter varg.
– Ett osäkrare och dyrare sätt, säger Robert Andersson, rovdjursansvarig på länsstyrelsen i Västra Götaland, till Nya Wermlands-Tidningen.

Förslaget har lyfts fram av Jägareförbundet Norra Älvsborg. Att räkna spillning från vargen innebär att man måste samla in den och skicka den på analys. Att analysera proverna tar sin tid och innan det är gjort kan man inte veta om det är samma djur som lämnat avföring på samma ställe flera gånger.

Fördelen med metoden är att man kan fastställa släktskapet mellan djuren.

Inga planer i dagsläget

I nuläget finns dock inga planer på att sätta bajsletandet i verket.

– Vi avvaktar vad forskarna kommer fram till när det gäller att räkna spillning efter varg, berättar Robert Andersson för Nya Wermlands-Tidningen.

Under de senaste dagarna har det ändå kommit en del snö, så spårningarna har satt fart igen.

– Vi har varit ute i Edsleskog, men hittade inga spår. Just nu är jag själv uppe på Kroppefjäll och letar vargspår, berättade Robert Andersson för Nya Wermlands-Tidningen torsdagen den 27 mars.