Foto: Privat/SVA På bilden är ett av de sju vildsvin som hittills har konstaterats smittade och en karta över var de påträffades.

Rapporter från hela landet om döda vildsvin

Rapporter om döda vildsvin och prover strömmar in till myndigheterna. Nu startar finkamningen av ytterligare områden och SVA hoppas på jägarna och allmänheten för att få information om sjuka och döda vildsvin i hela landet.

Karin Olofsson-Sannö, biträdande statsveterinär, tillbringade helgen i Fagersta för att hantera det konstaterade utbrottet av afrikansk svinpest.

Avlöser kollegor

I dag är hon på sin vanliga arbetsplats på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, i Uppsala – med redan i morgon ska hon återvända till smittzonen i Fagerstatrakten för att avlösa sina kollegor.

– Det kommer in en ström av uppgifter om döda djur, hur många exakt kan jag inte berätta, det ändras så snabbt, säger hon till Jakt & Jägare och tillägger:

– Nästan alla är funna i det så kallade kärnområdet, men nu tittar vi allt mer utanför det.

Hittills har sju djur visat sig bära på afrikansk svinpest. Men under eftermiddagen kommer flera provresultat.

”Allt på en gång”

– Vi går ut med bred information, allt på en gång så att det inte ska bli en gissningslek.

Samtidigt är det inte bara Fagersta och den konstaterade smitzonen som är i fokus – i princip hela landet är av största intresse.

– Så är det. Nu är prio ett att hitta och provta kadaver i alla delar av landet, vi måste skaffa en heltäckande bild. Jägarna bidrar enormt, liksom allmänheten i stort. De är våra ögon och ställer upp enormt mycket.

Finns det en chans att det rör sig om en isolerad smitta som kommer att gå att stoppa där den nu är koncentrerad.

– Ja, jag är optimist. Sedan tidigare har vi bra kontroll. Smittan är inte luftburen och sprids förhållandevis långsamt.

Kommer jakt på vildsvin att snart bedrivas i närheten av Fagersta för att stoppa smittan?

– Självklart, det jobbas febrilt med det. Jakt ligger i pipeline.