Karl Ståhl på SVA konstaterar att jägare har en nyckelroll för att upptäcka om svinpesten nått Sverige. Det gäller att jägare rapporterar hittade vildsvinskadaver, som sedan ska destrueras.
Foto: SVA/Shutterstock.com Karl Ståhl på SVA konstaterar att jägare har en nyckelroll för att upptäcka om svinpesten nått Sverige. Det gäller att jägare rapporterar hittade vildsvinskadaver, som sedan ska destrueras.

Rapportera vildsvinskadaver

SVA uppmanar jägare att omedelbart rapportera alla vildsvinskadaver som hittas. Det är Sveriges möjlighet att tidigt kunna upptäcka och vidta åtgärder om afrikansk svinpest når landet, enligt biträdande statsepizootolog Karl Ståhl.

SÅ RAPPORTERAS KADAVER

• Om du hittar ett vildsvinskadaver – rapportera det på rapporteravilt.sva.se.
• Där fyller du i var fyndet gjordes och dina kontaktuppgifter.
• Går du in på webbsidan via mobilen söker den upp koordinaterna automatiskt.
• Det går också att ringa till SVA på 018-67 40 00. Om det inte är kontorstid ringer du i stället till jourhavande epizootolog på 018-67 40 01.

Under en föreläsning, arrangerad av JRF-Stockholm den 23 maj, berättade Karl Ståhl, från Statens veterinärmedicinska anstalt, om den afrikanska svinpestens historia och spridning i dag för en engagerad publik.
Virussjukdomen, som drabbar vildsvin och tamgrisar, har sitt ursprung hos vårtsvin i Afrika som smittas av fästingar. Vårtsvinen blir inte sjuka, men grisarna som kolonisatörerna förde med sig blev det.
Runt 1960 spreds sjukdomen utanför Afrika. Dörst till Portugal och Spanien och sedan till andra delar av världen. 1995 glömdes sjukdomen nästan bort för då var den återigen begränsad till Afrika.

Över 90 procent dör
Afrikansk svinpest är smittsam och inkubationstiden kort. Vanliga symtom är hög feber, nedsatt aptit, diarré, andningsbesvär, ostadig gång och rödlila missfärgningar på huden. Mer än 90 procent av de infekterade djuren dör.
Sjukdomen smittar genom direktkontakt mellan djur. Hos ett infekterat djur finns viruset i blod och vävnader, och det utsöndras i spillning, urin och saliv.
– Den är inte helt olik ebola, blödarfeber, säger Karl Ståhl.
Men viruset sprids också via kontaminerad miljö och köttprodukter. Det kan överleva flera år i kylt, rökt, saltat, torkat och fryst kött.

Sprider sig långsamt
Det virus som nu sprids i Europa introducerades till Georgien 2007, förmodligen via kontaminerat matavfall. 2014 nådde sjukdomen Baltikum och Polen. Ungern, Rumänien, Tjeckien och Bulgarien är länder som har drabbats sedan dess. Och i september 2018 konstaterades de första fallen i Belgien.
– Viruset sprider sig ganska långsamt, ett par kilometer per månad, förutom när människan för med sig smittan längre sträckor, beskriver Karl Ståhl.

Kan överleva länge i kadaver
Den absolut viktigaste åtgärden för att begränsa smittspridningen är att hitta och destruera kadaver så fort som möjligt. Viruset kan överleva länge i kadavren.
– Vi vill därför att jägare antingen ringer direkt till oss på SVA, vi har telefonjour dygnet runt, eller rapporterar till rapporteravilt.sva.se om man hittar ett vildsvinskadaver. Hjälp oss gärna att sprida denna information, säger Karl Ståhl.
Genom att vara försiktiga kan vi minska risken för att afrikansk svinpest når Sverige. Den som har varit i drabbade länder och jagat bör till exempel rengöra kläder, redskap och all annan utrustning.
– Kör bilen i en snabbtvätt direkt efter att du har åkt av färjan, tipsar Karl Ståhl.