Förslag får skarp kritik.  Benny Jonsson, till höger, rovdjursansvarig i Idre Sameby, är upprörd över Naturvårdsverkets öppning för varg i renskötselområdet. Bilden togs vid rovdjursmötet i Skeer föra helgen. Till vänster Nisse Björklund, ordförande i Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik.
Foto: Rävper Andersson Förslag får skarp kritik.  Benny Jonsson, till höger, rovdjursansvarig i Idre Sameby, är upprörd över Naturvårdsverkets öppning för varg i renskötselområdet. Bilden togs vid rovdjursmötet i Skeer föra helgen. Till vänster Nisse Björklund, ordförande i Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik.

Rasar mot förslag om varg bland renarna

Naturvårdsverkets öppning för vargetableringar i renskötselområdet får Benny Jonsson i Idre sameby att rasa.
– Det är helt enkelt ett d-a dåligt förslag. Jag förstår inte vilken kompetens man har om man för fram sådana tankar, säger Benny Jonsson.

Jakt & Jägare avslöjade i veckan Naturvårdsverkets kontroversiella skrivelse om renskötselområdet, i den utredning som i den allmänna debatten handlat om utökad skyddsjakt.
Rovdjuren kan inte exkluderas från halva Sveriges yta, enligt Naturvårdsverket, som pekar på att EU kritiserat just det förhållandet i Sverige. Därför menar Naturvårdsverket att vargrevir bör tillåtas i vinterbetesområdena.
– Enligt tidigare beslut ska rovdjur inte finnas i rennäringens åretruntmarker. Övriga delar av renskötselområdet står det inget om, sa Ruona Burman, viltsamordnare vid Naturvårdsverket, i Jakt & Jägare i veckan som gick.

Principen redan ändrad? 
Och kanske är det så att man börjat smyga in vargen i renskötselområdet redan. Inte mindre än tio vargar har strukit runt Idre Sameby i år. Det berättar vargforskare Olof Liberg i sin senaste rapport från forskningsprojektet Skandulv.
”Det kan för övrigt noteras att Viltskadecenters och SKANDULVs DNA-lab på Grimsö med hjälp av DNA-analyser av spillning insamlad av länsstyrelsepersonal kunnat visa att det, inklusive M-11-14 (finskryska flyttvargen, reds anmärkning) o hennes partner och den hanvarg som sköts på Storvätteshågna 5 maj i år, förekommit minst 10 olika vargindivider under denna sommar och höst inom Idre sameby och angränsande område”, skriver Liberg.

Eskalerande problem 
– Ja nog har vi fattat att vi har fördjävligt med varg på våra områden. Det har eskalerat de senaste två åren. Rovdjuren tar 900 renar per år, så snart är det bara att kasta in handduken. Och vad gör Naturvårdsverket? Jo, man väntar sex månader med att flytta henne, kommenterar Benny Jonsson.
I verkets planer på vargrevir i renskötselområdet, handlar det om vinterbetesmarkerna. Året runt-markerna ska vara fortsatt fredade. Om man tittar på Sverige i stort så ligger de nordliga vinterbetesmarkerna i områdena nedåt Östersjön.
De marker som kallas året runt-marker har samerna rätt att nyttja året om som renbete. Vinterbetena används för att renarna ska hitta olika lavar i skogsområdena. Och där kan det alltså öppnas för vargetableringar.

Ska äta kapitalet i renflockarna 
– Fullständigt vansinnigt. Vi flyttar renarna till vinterbetet efter slakten, så där går bara våra avelsdjur. Det blir alltså kapitalet i renflockarna som vargarna ska äta sig mätta på. Är det tuffa vintrar måste renarna få vara i fred där. Vinterbetena är flaskhalsarna i renproduktion, säger Benny Jonsson.
Han och de andra renskötarna i Idre har nu börjat hitta offren efter den ryska flyttvargen och hennes partner.
– Det är självklart att de äter renar när de vistas mitt bland renarna. Vi hittade en plats med tre slagna renar. Problemet är att markerna är så stora, att vi inte kan se förlusterna förrän i samband med räkningen.

Sekundära skador 
Benny Jonsson pekar också på alla sekundära skador, som det sällan pratas om. I år har Idre sameby fått kosta på 125000 kronor i helikopter för att fösa tillbaka renar som flydde från året runt-markerna till vinterbetet.
Vargen skingrar hjordarna.
– Vi försöker få ansvariga tjänstemän att förstå. När de begriper kommer det nya nickedockor och lägger tokiga förslag. Vi sitter inte och svamlar – varg går helt enkelt inte att ha i områden med renskötsel, säger Benny Jonsson.

66 rovdjur inom samebyn 
Vid senaste rovdjursinventeringen vid Idre sameby räknade man till 66 rovdjur i området. Då gjordes endast en schablonisering av antal kungsörnar och björnar. De uppskattades till sex respektive tio individer.
– Schablonen för örn och björn är låg. Men om vi ändå räknar på 66 rovdjur och de tar 13 renar var under ett år, så blir totalsumman 858 renar. Folk tror inte sina öron när de hör de här siffrorna, säger Benny Jonsson.