Rasar mot skyddsjakter

Svenska länsstyrelser kritiseras för skyddsjakter på rovdjur rör sig nära renhjordar med högdräktiga vajor. Men de skyddsjakterna är nödvändiga för att inte allvarliga skador ska uppstå för rennäringen.

Rovdjursvänner som är aktiva på Facebook rasar bland annat över två aktuella fall, en varg i Jämtland och sex björnar i Dalarna. Vargen sköts i Håcker Slitingarna i Åre.

Pågående allvarlig skada
– Det var en varg som jagade renar mitt uppe på kalvningslandet, bland högdräktiga vajor. Det var en pågående, allvarlig skada och politiken är tydlig: Det ska inte vara vargar i åretruntmarkerna, speciellt inte om det är renar där, säger Mikael Wallen på naturvårdsenheten vid länsstyrelsen i Jämtland.

Rätt enligt förvaltningslagen
Rovdjursvännerna kritisterar bland annat för att länsstyrelsen tagit ett muntligt beslut som inte kan överklagas omedelbart.
– Enligt förvaltningslagen har vi rätt att fatta muntliga beslut i brådskande fall. Men även om vi gör det har vi ett skriftligt beslut innan skyddsjakten verkställs, kommenterar Mikael Wallén.

Gräns på kartan
I Dalarna får sex björnar skjutas i Idre och där är kritiken från rovdjursvännerna bland annat att det sker utan att någon ren skadats.
– Det är en förebyggande skyddsjakt. Vi vet att björnar nära kalvande renar kommer att innebära dödade renar. Därför har vi markerat ett område på kartan och bestämt att det inte får finnas björnar inom det området, säger Jonas Bergman på vilt- och rovdjursenheten vid länsstyrelsen Dalarna.