Rätt att hemlighålla märkt vargs position

Kammarrätten ger Naturvårdsverket rätt att hemlighålla GPS-märkta vargars position. Jakt & Jägares överklagan avslås.

I fallet med en finskryska flyttvargen beslöt Naturvårdsverket att sekretessbelägga uppgifterna om hennes ungefärliga positioner och inte offentliggöra dem på den så kallade vargwebben. Där visar rutor som är en gånger en mil stora i vilka områden GPS-märkta vargar befinner sig.

Förebygga skada
I vår överklagan har vi framhållit att det kan vara av yttersta vikt för tamdjursägare och jägare att veta ungefärliga positioner, för att förebygga att tamdjur och jakthundar dödas.
Kammarrätten skriver i sin dom att det gäller sekretess kring uppgifter om utrotningshotade djurarter, om det kan antas att offentlighet motverkar artens bevarande i landet.
Ärendet kan överklagas till högsta förvaltningsdomstolen.