Rätt att höja arealkrav för A-licens

Länsstyrelsen i Östergötland beslutade under sommaren 2006 att höja arealkraven för älgjakt på A-licensområden från 500 till 700 hektar. Höjningen skulle gälla direkt och anledningen var att rädda den kraftigt krympande älgstammen.
De områden som inte längre uppfyllde arealkraven skulle registreras om till enkalvsområden. Det enda sättet att undvika det var att gå samman med en jaktgranne och på så sätt få större mark.

Beslutet överklagades till länsrätten av två jakträttsinnehavare på A-licensområden. De menade att älgstammen var stark i deras områden och att länsstyrelsen inte kunde ändra på förutsättningarna med så tvära kast.

Jakträttsinnehavarna fick rätt i länsrätten. Kriterierna för beslutet kunde inte ses som varaktiga, vilket enligt Naturvårdsverkets föreskrifter fordras. De två A-licensområdena kunde därmed jaga vuxen älg trots att arealen var mindre än 700 hektar.

Överklagade till kammarrätten

Länsstyrelsen överklagade länsrättens dom till kammarrätten. I januari i år kom deras utslag. Kammarrätten ansåg att förändringen av älgstammen kan ses som varaktig eftersom avskjutningen av älgstammen minskat under flera år.

– Skönt att reglerna äntligen blir lika. Det sticker naturligtvis i ögonen på jaktområden som direkt fann sig i länsstyrelsens beslut och agerade för älgstammens bästa, att vissa områden kunnat jaga under gynnsammare villkor, säger Thomas Modin, ansvarig för jaktfrågor på länsstyrelsen, till Svensk Jakt.