Rättegång mot landshövding för mutjakt

Nu börjar rättegången mot Jämtlands landshövding Maggi Mikaelsson för mutbrott och skogsbolaget SCA:s VD Kenneth Eriksson för bestickning.
Landshövdingen ansvarar för länsstyrelsens hantering av jaktfrågor och särskilt älgförvaltningen. Hon har dessutom på uppdrag av regeringen utrett skogspolitiken.

Därmed borde hon inte ha deltagit när skogsjätten bjöd på älgjakt, boende, middag och alkohol, anser överåklagare Christer van der Kwast.

– I båda dessa fall har Mikaelsson haft och antas ha kontakter med skogsägaren SCA och hon har möjligheter att gynna SCA, hävdar van der Kwast i åtalet.

Maggi Mikaelsson förnekar att lyxjakten påverkat något i hennes arbete.

– Jag kan inte ens gynna SCA. De har inte haft någon verksamhet här. Nu har de i Jämtlamell. Jag har alltså inte, som myndighetschef, kunnat påverka mina tjänstemän att gynna dem eller fatta några beslut, säger hon till Länstidningen i Östersund.

Maggi Mikaelsson ångrar ingenting och hävdar enligt Länstidningen att hon skulle tacka ja igen om förutsättningarna var desamma.

Kritik mot hennes utredning

Samtidigt riktas hård kritik mot hennes skogsutredning för att den just bäddar för en fortsatt älgutrotning, som skogsbolagen vill ha. Älgarna orsakar för stora skador på skogen, anser skogsutredaren.

Hon ser älgarna som ett problem, inte en tillgång.

Maggi Mikaelssons utredning föregriper därmed den pågående älgutredningen, anser företrädare för Jägareförbundet.

Efter lyxbjudjakten anklagades Maggi Mikaelsson för att ha påverkat en handläggare på länsstyrelsen att ge SCA:s jaktlag ökad älgtilldelning.

På rättegångens första dag kom åklagaren med nya uppgifter på den här punkten.

Christer van der Kwast hävdar att det finns omständigheter som tyder på att Maggi Mikaelsson en tid efter jakten deltog i beslutet att ge SCA:s jaktlag en extra tilldelning på fem vuxna älgar. Normalt sett är länsstyrelsen i Jämtland annars restriktiv att öka kvoten under pågående älgjakt.

Under bjudjakten bröts mot flera lagar. Jägarna åkte i terrängfordon i markerna och hade dessutom med sig vapen under åkturerna. För detta har SCA:s jaktledare till dömts till böter.

Har jagat utan statligt jaktkort

Det har också visat sig att Maggi Mikaelsson både under bjudjakten och hela sin tidigare jägarbana jagat utan det statliga jaktkortet.

Därmed har åklagaren Chister Jarlås åtalat landshövdingen för förseelse mot jaktlagstiftningen, vilket också ska avgöras vid muträttegången.

När det gäller mutjakt har ett tidigare fall avgjorts av hovrätten i Övre Norrland.

Det var ett kommunalt utbildningsbolag i Västerbotten som bjöd in gäster till älgjakt, som bedömdes vara värd cirka 1 000 kronor per person. Trots att deltagarna fick sova på golvet i en stuga och inte bjöds på alkohol dömdes elva personer i bolaget till dagsböter för bestickning. Av praktiska skäl blev det inget mutåtal för jaktgästerna.

Maggi Mikaelsson hävdar att hennes deltagande i bjudjakten var naturligt eftersom hon även är ordförande för länets hushållningssällskap, som arrenderar ut jaktmarken till SCA:s jaktlag i Medstugan.