228 födda vargvalpar reducerades till 50 stycken när regeringen rapporterade till EU. Nu använder vargvännerna felskrivningen som argument för stoppad licensjakt på varg.
Foto: Shutterstock 228 födda vargvalpar reducerades till 50 stycken när regeringen rapporterade till EU. Nu använder vargvännerna felskrivningen som argument för stoppad licensjakt på varg.

Regeringen ”missade” 178 vargvalpar

Felaktig rapport till EU • Används nu för att stoppa jakten

Regeringen sprider totalt felaktiga siffror om hur många vargvalpar som beräknas ha fötts i Sverige i våras. 50 nya vargvalpar, hävdar utrikesdepartementet och hänvisar till uppgifter från Naturvårdsverket.
Sanningen är att det sannolikt föddes 228 nya vargar i de svenska reviren. De felaktiga siffrorna har dock rapporterats till EU och används nu som slagträ när Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och Rovdjursföreningen försöker stoppa vinterns vargjakt.

Förslaget från länsstyrelserna är att 46 vargar ska fällas i licensjakten som startar den 2 januari. Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och Rovdjursföreningen har överklagat.
I sin överklagan citerar föreningarna från det dokument som den svenska regeringen skickade till EU-kommissionen, som svar på kritiken mot den svenska vargpolitiken.

”Helt obegripligt”
”Enligt uppgift från Naturvårdsverket beräknas cirka 50 valpar också ha fötts under våren 2015”, står det i citatet.
– Helt obegripligt. Skulle Naturvårdsverket verkligen ha påstått det? säger vargforskare Olof Liberg.
Han och de övriga vargforskarnas beräkningar är att Sverige den gångna vintern hade 41,5 vargrevir där det föddes valpar.
– Och den siffran är en försiktig uppskattning, säger Liberg.

Över 50 nya vargar i Värmland
En vargtik föder i snitt fem-sex valpar. Om man räknar på den ”försiktiga uppskattningen”, att det fötts vargar i 41,5 revir, visar kalkylatorn att det i själva verket föddes 228 vargvalpar i Sverige i våras.
Bara i Värmland föddes det över 50 nya vargar.

”Måste lita på uppgifterna”
Det var utrikesdepartementet som svarade på EU-kritiken för regeringens räkning. Departementsråd Anna Falk undertecknade skrivelsen.
– Över 200 valpar? Ja, men det bådar ju gott för att stammen ska kunna uppnå gynnsam bevarandestatus. Varken du eller jag har varit ute i skogen och räknat vargarna, så vi kan ju inte veta. Jag måste lita på uppgifterna jag får från myndigheter, säger Anna Falk.

• Är det inte viktigt att EU och alla andra som är intresserade får rätt information?
– Jo, självklart, någon annan avsikt finns inte. Men jag vill inte säga mer. Du får vända dig till Magnus Bergström som är kanslichef på miljödepartementet, det var därifrån jag fick uppgiften, säger Anna Falk.

Snabbutredning under tidspress
Magnus Bergström hänvisar till att utredningen som låg till grund för svaret till EU gjordes under stor tidspress.
– Siffrorna stämmer inte och det enda jag kan hävisa till är att det var en snabbutredning. Men vi fick våra uppgifter från Naturvårdsverket. Tala med Maria Hörnell Willebrand, säger Magnus Bergström.

• Kan ni ha missförstått informationen från Naturvårdsverket?
– Nej, svarar Magnus Bergström.

Men det är ett missförstånd, hävdar chefen för viltanalys på Naturvårdsverket, Maria Hörnell Willebrand.
– Vi har uppgett ungefär hur många vargar det blir kvar ett år efter att de fötts. Det dör vargar naturligt och genom olyckor och jakt, säger Maria Hörnell Willebrand.

”Felformulering”
Men siffran 50 stämmer inte i alla fall. Om det fötts 228 vargvalpar och dödligheten efter ett år är 40 procent, som forskarna säger, så blir det i alla fall omkring 110 nya vargar kvar efter ett år. I skrivelsen till EU heter det ju dessutom att det föddes 50 valpar i våras.
– Det här med 50 vargvalpar födda i våras är en felformulering. Det är nog viktigt att vi rättar till det. Jag ska ta upp det här på Naturvårdsverket, säger Maria Hörnell Willebrand.

Jakt eller ohämmad tillväxt?
Två av varandra oberoende forskningsstudier har slagit fast att gynnsam bevarandestatus för vargstammen i Sverige är 300 vargar. Om ingen oväntad och okänd katastrof inträffat hade landet, enligt de offentliga beräkningarna, i våras 415 vuxna vargar och 228 nyfödda valpar. Frågan är om 46 av dessa ska få skjutas i vinterns licensjakt eller om de överklagande föreningarna ska få igenom att vargstammen ska tillåtas växa ohämmat.