Regeringen vill ge bättre skydd för jakthundar

Regeringen lägger som väntat ned den hårt kritiserade djurskyddsmyndigheten och ska göra om jaktförordningen, så att det blir lättare att skydda jakthundar vid rovdjursattacker.
Det meddelar den nya jordbruksministern Eskil Erlandsson.

Djurskyddsmyndigheten ska avvecklas från och med den 1 juli 2007, enligt Eskil Erlandsson.

Ansvaret för djurskyddsfrågor inordnas istället under Jordbruksverket.

Regeringen tänker se över paragraf 28 i jaktförordningen för att få en förändring som ger förbättrade möjligheter att freda tamdjur mot stora rovdjur.

Nu är det tillåtet att skjuta varg och andra stora rovdjur som tänker gå till attack mot tamdjur i hägn.

– Tanken är att samma ska gälla vid fäboddrift och för jakthundar, säger Lena Forsman, tillförordnad pressekreterare för jordbruksministern.

Därmed skulle jägare slippa stå och se på när deras jakthundar skadas och dödas av rovdjur.

Som lagstiftningen ser ut nu får jägare skjuta en varg först när den redan skadat hunden och tänker gå till attack igen.

Rovdjursutredaren Åke Pettersson kommer att få ett tilläggsdirektiv från den nya regeringen att undersöka hur paragrafen kan göras om.

– Målsättningen är att det ska gå snabbt, kommenterar Lena Forsman.

Slutbetänkande för den ursprungliga rovdjursutredningen ska lämnas i december 2007.

Tanken är att rovdjursutredaren ska lämna ett delbetänkande om lagändringen innan utredningen är klar.

– Jag förutsätter att vi får det i sådan tid att vi tidigt nästa år kan ha infört den ändrande bestämmelsen, kommenterar Eskil Erlandsson.

Vid s-regeringens senaste budgetuppgörelse med stödpartierna fick miljöpartiet regeringen att spendera 30 miljoner kronor på rovdjursfrågorna.

Pengarna har bland annat gått till speciella rovdjursakutgrupper vid länsstyrelserna, som ska rycka ut när det blir rovdjursproblem på olika platser.

Grupperna kan nu vänta sig en oviss framtid.

– Den verksamheten kommer det att bli en utvärdering av, kommenterar Lena Forsman.

Fäbodbrukarna ska få speciella bidrag för att klara rovdjurstrycket. Bland annat blir det ersättning för att kunna ha ökad övervakning av boskapen i nattfållor.