Foto: Mostphotos "För att ge bland annat lantbrukare möjligheter att minska skador som orsakas av vildsvin är det viktigt att överväga de verktyg som finns att tillgå. Ett sådant verktyg är drönare som i dagsläget inte är tillåtet att använda vid jakt i Sverige. Vildsvin är skygga och kan vara svåra att upptäcka när de befinner sig i till exempel högvuxen gröda."

Regeringsförslag om drönare vid vildsvinsjakt

Drönare bör få användas vid vildsvinsjakt och skyddsjaktsmöjligheterna utökas. Det förslaget kommer från regeringen som ett led i att ta fram en effektivare vildsvinsförvaltning.

Det är landsbygds- och infrastrukturdepartementet som har skickat in en promemoria på remiss med förslag angående hur vildsvinsjakten ska bli effektivare. Sista dagen att lämna svar är den 30 september i år.

Skydda odlingar

Bland annat föreslås att drönare ska tillåtas för att söka efter vildsvin i mark som används för yrkesmässig trädgårdsodling eller odling av jordbruksgrödor.

Enligt promemorian ska drönarna användas så sparsamt som möjligt för att inte viltet ska störas onödigt mycket. Dessutom föreslås att jakträttshavare ska få bedriva skyddsjakt efter vildsvin inom ett avstånd av 200 meter ”från mark med jordbruksgrödor eller mark som används till yrkesmässig trädgårdsodling, om det där tidigare har inträffat skador av vildsvin på grödor och odling och om det behövs för att förhindra ytterligare skador”.

”Effektiv jakt”

– Den stora vildsvinsstammen orsakar varje år omfattande skador på bland annat jordbruket. Det är därför viktigt att en effektiv jakt efter vildsvin kan bedrivas för att minska dessa skador. Drönare med kameror skulle kunna bidra till att effektivisera jakten genom möjligheten att söka efter vildsvin från luften, kommenterar landsbygdsminister Peter Kullgren i ett pressmeddelande.