Under lördagen och söndagen pågår Jägarnas Riksförbunds årsstämma i värmländska Sunne.
Foto: Dan Törnström Under lördagen och söndagen pågår Jägarnas Riksförbunds årsstämma i värmländska Sunne.

Rekordmånga medlemmar i JRF

Vid Jägarnas Riksförbunds årsstämma i Sunne omvaldes Solveig Larsson som förbundsordförande för de närmaste två åren. 50 delegater från hela landet är på plats under helgen för att staka ut förbundets framtid.

Solveig Larsson kunde summera 2018 med att det sannerligen inte saknas jobb för en jägarorganisation. Nya former av viltförvaltning, miniminivåer för rovdjuren, vapendirektivet, rättssäkerhet och djurrättsaktivister, nya jakttider och möjligheter att sälja vildsvinskött…
Det är bara några av de aktuella frågorna som förbundet tampas med – med en minimal organisation, bara motsvarande cirka 13 heltidstjänster. Dessa ska alltså klara av att ge ut en tidning, hålla kontakten med politiker och myndigheter samt serva 41 322 medlemmar – som är nytt medlemsrekord och noterat vid det senaste årsskiftet.

Allmän jakt på älg
En omdiskuterad fråga i motionshanteringen blev förbundets strävan att införa allmän jakt på älg, något som ifrågasätts av Örebrodistriktet som menar att allmän jakt skulle hota den minskande älgstammen. Distriktet konstaterar dock att det är rätt att motverka den tilltagande och dyrbara byråkratin inom älgförvaltningen.
Förbundsstyrelsen pekar emellertid på förbundets grundprincip för jakten – frivillighet, ansvar och samarbete – och konstaterar att förbundets älgpolicy ligger helt i linje med den. Styrelsen konstaterar att samverkan kring älgförvaltningen är bra, men den bör ske på frivillig väg.

Jägarna inget hot
Solveig Larsson tillbakavisade farhågorna om att älgstammen skulle raseras med allmän jakt.
– I praktiken råder det redan allmän jakt på älg i större delen av Sverige, eftersom avskjutningen oftast ligger under älgskötselområdenas mål. Och vad gäller ansvaret så är jag övertygad om det knappast är jägarna som hotar älgstammen eller någon annan viltart, konstaterade hon.
Fler nyheter och debatter från förbundets årsstämma kommer att publiceras längre fram.