Foto: Mari NälsénEftersöksekipage på väg ut för att leta efter ett påkört rådjur. Förra året rapporterades rekordmånga viltolyckor i trafiken.

Rekordmånga viltolyckor

Under förra året rapporterades den högsta siffran någonsin för viltolyckor i trafiken. Antalet olyckor var enligt Älgfondsföreningen strax under 48 500. Av dem omkom nio personer och flera hundra skadades.

Antalet viltolyckor har under de senaste åren legat relativt still men under förra året anmäldes 48 496 viltolyckor till polisen enligt Älgfondsföreningen som har sammanställt statistik från Nationella Viltolycksrådet. Antalet är det högsta noterade någonsin och kan vara början på en ny trend. Enligt Niklas Dahl på Älgskadefondsföreningen kan antalet olyckor påverkas av om det har varit en mild eller hård vinter.
– Är marken hård och frusen har vildsvinen svårt att böka upp mark och de yngre djuren dör. Dessutom söker de sig därför vägarna för att hitta mat och blir då överkörda. I statistiken kan vi se att det sker färre viltolyckor efter hårda vintrar eftersom stammarna minskat, men de senaste åren har vi haft milda vintrar och viltstammarna har ökat och därmed även viltolyckorna.

Älgolyckor minskar, resten ökar
Älgolyckorna har minskat stabilt sedan toppåret 2010 (7 227) och förra året var inget undantag med 3 500 rapporterade olyckor. Utvecklingen är dock det motsatta med övriga djur. Antalet olyckor med rådjur, vildsvin och hjort har ökat i både antal och en längre tidsperiod. Rådjuret är det djur som alltid har dominerat viltolycksstatistiken och förra året rapporterades 36 688 olyckor till polisen med rådjur. Hjort och vildsvin är inte drabbade av olyckor i lika stort antal, däremot ökar de procentuellt med exceptionellt höga siffror. För tio år sedan anmäldes 620 olyckor med hjort och 1020 med vildsvin. Under förra året hade siffrorna stigit till 2 256 för hjort och 4 213 med vildsvin, en ökning på 363 procent respektive 413 procent.

Flest olyckor i Kalmar län
Flest viltolyckor sker i Kalmar län med 23 olyckor per 1 000 fordon tätt följt av Kronoberg. Anledningen är att länen är skogliga med stora stammar av både rådjur och vildsvin. Minst olyckor sker i Stockholm och Norrbottens län. Även Gotland sticker ut i statistiken som ett län med höga procentuella siffror. Under 2006 rapporterades 26 kollisioner med vilt och förra året hade den siffran stigit till 451 olyckor, en rejäl ökning på 1 734 procent. Olyckorna på ön har hittills uteslutande handlat om kollision med rådjur men rapporter visar att vildsvin har börjat etablera sig på ön.

Informera mera
Både utbildning och kunskap om att det finns vilt i skogarna är viktigt tror Niklas Dahl, både för de nya och till viss del även gamla körkortsinnehavarna. Att bygga om vägar brukar inte vara populärt hos myndigheterna och att sätta upp viltstängsel löser inte alla problem.
– Att informera brukar vara det som ger absolut mest för pengarna. När vi sätter upp viltstängsel kan vi se en lokal påverkan men djuren flyttar ju bara på sig och går över där det är öppet, eller så hoppar de över. Många tror även att viltstängsel är en garant för att inga olyckor sker. Att sätta upp viltstängsel minskar olyckorna med 70-80 procent på de områdena men vi kan inte sätta upp barriärer överallt för då förhindras den naturliga ekologin och det vill vi inte heller, säger Niklas Dahl. 

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...