Så många rovdjur som det finns nu har det inte funnits sedan 1800-talet.
Foto: Greg Toope / Shutterstock.com Så många rovdjur som det finns nu har det inte funnits sedan 1800-talet.

Rekordstora rovdjursstammar

I dag finns det lika mycket rovdjur i Sverige som i början av 1800-talet, vilket betyder att ingen av de stora rovdjursarterna kan anses vara hotade i landet.

Enligt Olof Liberg, koordinator för forskningsprojektet Skandulv, finns det ungefär 400 vargar i Sverige. Så många har det inte funnits i landet sedan 1850-talet.
Det finns även cirka 3 300 björnar i landet, vilket är den största siffran på 180 år. Det samma gäller för lodjuren, som det i dag finns ungefär 1 500 individer av. Järvens numerär är också lika stor som på 1800-talet och det finns i dag cirka 700 djur.

Rovdjuren omvärderades
I mitten av 1960-talet skedde en omvärdering kring de stora rovdjuren, där en önskan om bevarande tog över. De fyra arterna fridlystes och det skedde en försiktig beskattning och detta har nu gett resultat. Numera är det bara elva europeiska länder som har en större vargstam än Sverige, och när det gäller björn, lo och järv har Sverige de absolut största stammarna i Europa.

Hur många kan det finnas?
Nu är den stora frågan hur många rovdjur det egentligen får plats i landet.
– Rent ekologiskt finns det plats för 3 000 vargar. Men så många har det nog inte funnits sedan stenåldern, säger Olof Liberg till Sveriges Radio.
Liberg tycker att dagens stam på ungefär 400 djur är acceptabel, och att det är tillräckligt många för att vargen ska kunna uppfylla sin urgamla ekologiska roll. 
Teoretiskt kan även björn- och lodjursstammen vara dubbelt så många.
– Frågan är bara hur många björnar folk tål. De kanske kan bli några fler än i dag, men det blir aldrig 10 000 björnar i Sverige, säger björnforskaren Jon Swenson till Sveriges Radio.