Riksåklagare Petra Lundh vill att Högsta domstolen ska pröva om ett jaktbrott som innebär att en varg har skjutits ska bedömas som grovt brott.
Foto: Åklagarmyndigheten & Wikipedia Riksåklagare Petra Lundh vill att Högsta domstolen ska pröva om ett jaktbrott som innebär att en varg har skjutits ska bedömas som grovt brott.

Riksåklagaren vill få vargdom prövad

Riksåklagaren har i dag överklagat hovrättsdomen, mot den oerfarne jägaren som sköt en varg i tron att det var en räv, till Högsta domstolen och yrkat på att vargskytten ska dömas för grovt jaktbrott.

Den fråga i målet som riksåklagaren, RÅ, vill att Högsta domstolen, HD, ska pröva är om ett jaktbrott som innebär att en varg har skjutits ska bedömas som grovt brott, trots att det har begåtts av oaktsamhet och inte uppsåtligen.
Uppsåtliga jaktbrott avseende varg bedöms i regel som grovt brott. Varg är ett hotat, sällsynt och särskilt skyddsvärt djur och skäl finns därför att bedöma också oaktsamt dödande av varg som grovt brott.

Har inte prövat liknande mål
HD har hittills inte prövat något liknande mål och riksåklagaren menar att en prövning av överklagandet skulle vara av stor vikt för ledning av rättstillämpningen, skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande.
Det var i samband med bockjaktspremiären 2018 som den oerfarne jägaren sköt den så kallade Snapphanevargen i tron att det var en räv. Skottet avlossades från ett jakttorn på ett kalhygge i Lönsboda i norra Skåne.

Dömd för jaktbrott av normalgraden
Både Hässleholms tingsrätt och Hovrätten över Skåne och Blekinge trodde på jägaren och dömde honom för jaktbrott av normalgraden, eftersom det rörde sig om ett enstaka misstag och den 42-årige Lundabon sedan dess har slutat med jakt. Enligt hovrätten ska försiktighet iakttas vid bedömningen av om ett oaktsamt jaktbrott ska bedömas som grovt.
Påföljden i båda instanserna blev villkorlig dom och 100 dagsböter.
RÅ yrkar i sin överklagan att HD ska bestämma påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst.