Tänker miljöminister Isabella Lövin försöka stoppa EU-förslaget om att ha jaktförbud i strikt skyddade naturområden på tio procent av Sveriges yta? Det undrar M-riksdagsledamoten John Widegren.
Foto: Shutterstock/riksdagen Tänker miljöminister Isabella Lövin försöka stoppa EU-förslaget om att ha jaktförbud i strikt skyddade naturområden på tio procent av Sveriges yta? Det undrar M-riksdagsledamoten John Widegren.

Riksdagsfråga om jaktförbud i EU

M-riksdagsledamoten John Widegren har ställt en skriftlig fråga till miljöminister Isabella Lövin, MP. Tänker hon försöka stoppa EU-förslaget att förbjuda jakt och fiske på tio procent av Sveriges yta?

Jakt & Jägare rapporterade om EU-förslaget här:
M-ledamoten John Widegren konstaterar att EU:s strategi för biologisk mångfald innebär att EU-kommissionen vill att tio procent av all mark och alla hav ska vara strikt skyddade i EU-länderna. Det innebär att varken jakt eller fiske får bedrivas i dessa strikt skyddade områden enligt förslaget.

Jakt likställs med gruvdrift
”Därmed likställer EU-kommissionen jakt och fiske med bland annat gruvdrift, som inte heller ska tillåtas i områden som är strikt skyddade˝, skriver John Widegren som bakgrund till sin skriftliga fråga.
Nu har medlemsländerna möjlighet att lämna synpunkter på EU-kommissionens förslag.

Tänker regeringen kämpa mot förbudet?
”Kan statsrådet garantera att regeringen kommer att verka för att det inte blir ett förbud mot att bedriva fiske och jakt på 10 procent av all mark och alla hav i Sverige?”, skriver John Widegren till ministern.
Frågan överlämnades till miljöminister Isabella Lövin igår, onsdag.
John Widegren har redan svaret på hur Moderaterna ser på EU-förslaget.

”M tar kraftig strid”
– Från moderaternas sida kommer vi att ta kraftig strid, säger han till Svensk Jakt.
Förutom hotet mot äganderätten och möjligheten att bruka sin mark för jakt och fiske befarar M-politikern drastiska konsekvenser i södra Sverige, där vildsvinsstammen kan öka ohejdat på stora områden.
I norra Sverige, med stora ytor naturskog, kan jakten hotas även i fjällen och i fjällnära skogar.