Uppskjutning för godkänt ”björnpass” gäller även en riksdagsman. Bengt-Anders Johansson från Gislaved klarade de två skjutmomenten. Till vänster: Jakt & Jägares utsände, Ove Nyström.
Uppskjutning för godkänt ”björnpass” gäller även en riksdagsman. Bengt-Anders Johansson från Gislaved klarade de två skjutmomenten. Till vänster: Jakt & Jägares utsände, Ove Nyström.

Riksdagsman jagade björn i Orsa finnmark

– Jägarkåren tillsammans med bland annat lantbrukarna skulle kunna förvalta viltstammarna utan någon större styrning från myndigheter. Det säger riksdagsledamoten Bengt-Anders Johansson, som är moderaternas talesman i jaktfrågor.
Under de två första dagarna av årets björnjakt var han med och jagade björn i Hornsjöns jaktlag.

Bengt-Anders Johansson kom upp till skogskojan vid Hornsjön redan på lördagskvällen. Sedan var han med under måndagens och tisdagens björnjakt innan han måste tillbaka Stockholm och riksdagsarbetet.

– Nu var jag inbjuden som privatperson av Roland Frid från Mora, kommenterar Bengt-Anders Johansson.

Men att rovdjursfrågor skulle diskuteras var han väl medveten om när han reste upp från Gislaved.

Bengt-Anders Johansson är jägare och björnjakten lockade. Dessutom är det bra att få synpunkter från jägarna uppe på Orsa-skogen om dagens viltförvaltning, tycker han.

Bengt-Anders Johansson, som är moderaternas talesman i jaktfrågor, vill informera sig om jakt och viltvård i hela landet och inte enbart från det området han bor i.

Behöver få fakta och information

– Jag sitter i miljö- och jordbruksutskottet. Riksdagsarbetet handlar mycket om skogs- och lantbruksfrågor, där jakt och viltförvaltning ingår, konstaterar Bengt-Anders Johansson.

– Förutsättningar för jakt och förvaltning av viltstammarna skiljer sig mycket, beroende på var i landet folk bor. Därför är jag som riksdagsman beroende av få fakta och information för att kunna bedriva arbetet i riksdagen i dessa frågor.

Bland annat har han besökt samerna och blivit informerad om vilka förutsättning renskötseln har och hur samerna ser på dagens rovdjurspolitik.

Björn- och vargproblematiken, som finns i mellersta och norra Sverige, är frågor som diskuteras lite i södra delen av landet.

– Däremot finns det vildsvinsproblem i södra Sverige. Därför måste jag som riksdagsman ta fram fakta för att i första hand diskutera dessa frågor i jordbruksutskottet, med målsättning att försöka lösa dessa problem.

Jägarkårens kunskaper behövs

Kunskapen som finns inom dagens jägarkår är enorm och borde tas tillvara på ett bättre sätt, anser Bengt-Anders Johansson.

– Jag tror att jägarkåren tillsammans med bland annat lantbrukarna skulle kunna förvalta viltstammarna utan någon större styrning från myndigheter, tillägger han.

– Besöket i finnmarken har varit lärorikt. Jag har blivit informerad om hur en besparingsskog fungerar och fått en hel del historik om hur besparingsskogarna bildades, berättar m-politikern.

– Även om jag inte sett någon björn under björnjaktens första dag har björnjakten varit en härlig upplevelse, tillägger han.

Andra dagen blev det lite extra spänning när Bengt-Anders Johansson gick med hundföraren Roland Frid. Hunden fick upp en björn som gick undan.

En av passkyttarna hörde björnen vråla utan att han såg björnen.

Moderaternas främste jaktpolitiker är nöjd med björnjakten, fast det inte blev någon fälld björn.

– Att möta människor i en lugn och vacker miljö och vara med i kamratsnacket i kojan är minst lika roligt som själva jakten, säger han.