Rikskampanj om viltolyckor

Idag inleder SES-gruppen sin årliga viltolyckskampanj för att informera om hur man undviker viltolyckor och går tillväga om olyckan ändå är framme. Kampanjen pågår under en vecka och målet är att, i likhet med förra året, nå ut till minst 100 000 trafikanter.

Varje år inträffar fler än 30 000 viltolyckor. Det motsvarar ungefär 90 olyckor om dagen. Djurlivet längs våra vägar är rikt och man passerar i genomsnitt ett djur var 23:e sekund när man kör i 90 kilometer i timmen. För att undvika en kollision är det därför viktigt att vara uppmärksam när man kör och särskilt från skymning till gryning under våren och hösten då djuren är som mest aktiva.

Förra hösten genomfördes en trafikkontroll med viltfigur vid vägkanten i åtta län; Blekinge, Gotland, Gävleborg, Kalmar, Kronoberg, Värmland, Västernorrland och Västra Götaland.

– Sammanlagt stoppade vi närmare 9 000 fordon. Av dessa var det bara cirka hälften som hade sett viltfiguren, berättar Lars Sävberger, som är verksamhetsledare för SES-gruppen.

Mest avgörande är ändå hastigheten. Ju högre fart man har, desto längre är stoppsträckan och med större skador som konsekvens. Lars Sävberger råder därför alla att anpassa farten och alltid använda bilbälte.

Om en olycka med ett vilt djur inträffar ska man i första hand ta hand om eventuella skadade och varna andra trafikanter genom att sätta ut en varningstriangel. Men man är också skyldig att direkt anmäla olyckan till polisen genom att ringa 112 och lämna en tydlig vägbeskrivning till olycksplatsen. En utebliven anmälan kan resultera i dryga böter. Dessutom måste man markera var olyckan inträffade.

– Tyvärr slarvar många med att både anmäla och markera viltolyckorna, vilket innebär att skadade djur lider helt i onödan, säger Lars Sävberger.

Har ett skadat djur sprungit till skogs och man inte har markerat olycksplatsen är det mycket svårt för eftersöksjägarna att veta var de ska börja söka. Genom att använda en särskilt framtagen markeringsremsa blir arbetet enklare. Djurens lidande minskar och de kan tas om hand fortare. Markeringsremsan kan hämtas på Bilprovningens stationer och innehåller värdefull kontaktinformation om olyckan är framme. Om man inte har en markeringsremsa går det dock lika bra att markera olycksplatsen med hjälp av det man har till hands.

Mer information om SES-gruppen finns på

www.sesgruppen.se.