Rödgröna vill freda lodjur i Uppsala

De rödgröna partierna i Uppsala vill freda lodjuren i naturreservaten i kommunen, skriver Upsala Nya Tidning, UNT.

Vid den senaste jakten sköts delar av en lodjursgrupp i eller i anslutning till naturreservatet Nåsten. Bland annat Naturskyddsföreningen har krävt att jakten stoppas 2011.
Miljöpartisten Rickard Malmström har lagt en motion om jaktstopp i kommunfullmäktige. Beslutet i högsta politiska instans blev att utreda fredning av naturreservaten. Till årsskiftet ska det vara utrett om lodjur i Stadsskogen, norra Lunsen och Hågadalen-Nåsten ska slippa jakt.

Nej från störste markägren 
Kommunen äger dock bara 40 procent av marken i det största av reservaten, Hågadalen-Nåsten. Resten ägs av Uppsala Akademiförvaltning, som enligt UNT är emot en fredning.
– Ska vi föreslå begränsningar så måste vi förhandla med samtliga markägare och med deras jaktarrendatorer. Utgången av en sådan förhandling vet vi inget om i dagsläget, eller de ekonomiska konsekvenserna av förlorade jakträtter. Vi har inte hunnit börja med arbetet ännu, säger Mia Agvald-Jägborn, handläggare vid kommunens natur- och fritidskontor, till UNT.

Varnar för minskad biologisk mångfald 
Jägareförbundet gillar inte förslaget om fredning, utan vill ha jakt i hela länet.
– Koncentreras djuren slår de ut andra arter i området och då minskar den biologiska mångfalden. De måste ju äta, så de kommer att ta alla rådjur i området. Redan i dag har vi en katastrofal nedgång i rådjursstammen i länet på grund av för mycket lo, säger SJF:s länsbas, Staffan Ågren till UNT.
Han uppskattar att det finns över 200 lodjur i Uppsala län. Miniminivån för stammen är satt till 120 individer.