Rovdjuren ökar i Västerbotten

Länsstyrelsen i Västerbotten har gjort en sammanställning från årets rovdjursinventeringar. Sammanställningen har skickats till Sametinget och Naturvårdsverket.
– Vi lägger ner mycket energi på att räkna rovdjuren i länet. För en bra förvaltning är det viktigt att veta var de finns och hur många de är, säger naturvårdschef Björn Jonsson.

Siffrorna visar att järvstammen återhämtat sig från bottenläget i fjol. Men det är långt kvar till miniminivån på 26 föryngringar, som står i förvaltningsplanen.

Lodjursstammen är lagom stor. Den har minskat till 23 föryngringar, men ligger kvar inom gränserna som förvaltningsplanen föreskriver. Stammen har också en bra spridning i länet.

Totalt 27 björnar av de cirka 300 som finns i Västerbotten fälldes under året. Analyser av björnobservationer pekar på att björnstammen ökar mycket långsamt.

Ovanligt många vargar

Mellan september 2006 och september 2007 har även fem vargar rört sig i länet. Två av dem bar sändare, en kom från Finland eller Ryssland och en blev dödad av tåget.

– Det är ovanligt många individer och en av dem, Bullmarksvargen, har stannat ovanligt länge, säger rovdjursansvarige Michael Schneider.

Även kungsörnarna har haft ett bra år. Resultatet på 54 lyckade häckningar och totalt 95 par är det näst bästa under de senaste tio åren.

Syftet med sammanställningen och inventeringarna är bland annat för att kunna beräkna ersättningen till samebyar för renar som dödas av rovdjur. Kunskaperna är också grunden till beslut som fattas om skyddsjakt. Även den information som går ut till allmänheten grundas på sammanställningarna.