Det blir ingen licensjakt på varg i mellersta Värmland så länge ryssvargen Ivans avkomma befinner sig i området, eller bildar revir i området. I alla fall inte om de beslutande instanserna väljer samma väg vid kommande jakter som vargjakten i vintras.
Foto: Thomas Nilsson Det blir ingen licensjakt på varg i mellersta Värmland så länge ryssvargen Ivans avkomma befinner sig i området, eller bildar revir i området. I alla fall inte om de beslutande instanserna väljer samma väg vid kommande jakter som vargjakten i vintras.

Ryska gener kan stoppa din vargjakt

Vargjakt i vinter? Det stundande riksdagsvalet verkar bli helt avgörande för landet i sin helhet. Men också lokalt finns ödesfrågor. Om de beslutande instanserna i Sverige fortsätter den inslagna vägen blir det ingen jakt där ”genetiskt viktiga” vargar väljer att bosätta sig. Senast har en varg med ryssgener konstaterats i Värmland.

I våras hittade vargforskarna en spårlöpa efter två vargar någonstans mitt inne i Värmland. DNA-analys av en vargskit visade nyligen att en av vargarna är en avkomma till en av de två invandrade vargarna i Skandinavien, ryske Ivan i norska Kynnareviret.

Vill inte avslöja
Vargforskare Olof Liberg vill inte avslöja precis var Ivans avkomma lokaliserades.
– Det blir en sådan uppståndelse, att jag inte vill säga exakt var. Det är länsstyrelsernas uppgift att informera allmänheten. Men det rör sig sannolikt om en hane som vandrat omkring tio mil från sin födelseplats Norge och nu befinner sig i ”mellersta Värmland”, säger Olof Liberg.

Parbildning?
Han vet inte ännu om den identiferade vargen är i par med en hona och om de i så fall etablerat revir.
– Två hanar går sällan tillsammans. Problemet är att tikar är väldigt svåra att fastställa genom DNA-prov, däremot finns det en möjlighet att två vargar av samma kön går i varandras spår, säger Olof Liberg.
Hittills har det fötts fyra kullar efter invandrade vargar i Sverige och Norge, två efter norske Ivan och två efter Galvenhanen.

10-15 avkommor
Uppskattningsvis är mellan 10 och 15 ungvargar på vandring, men det är få forskarna har exakt koll på. Den berömde och omtalade Rialahanen är en. Hans syster, en tik som dödade får i Norge, en annan. Hon flyttades till svenska gränsen men har i dag en avstannad sändare som inte visar några positioner.
En tikvalp från Galven sköts i Norge vid skyddsjakt.
– Vi hade också två valpar efter Ivan i Kynnareviret lokaliserade i Jämtland förra vintern, men vintern som gick kom det inte in några observationer, säger Olof Liberg.

Nytt par i Voxnareviret
Dessutom finns en valp efter ryssvargen i Galvenreviet numera i Voxnareviret, där den kan ha slagit sig ihop med en annan varg. De spårades i slutet av mars av länsstyrelsens personal i Gävleborg.
– Den gamle hanen i Voxnareviret vandrade till Ockelbo och slog sig ihop med honan där. Nu verkar det som om en avkomma från Galven är på väg att etablera revir med en tik i Voxnareviret. Henne vet vi ingenting om, mer än att vi sett spåren efter henne, säger Tomas Bernlind, rovdjurshandläggare vid länsstyrelsen i Gävleborg.

Vargjakt eller inte…
Kommande vinters vargjakt är långt ifrån självklar. Ännu har det inte kommit något klart besked från den rödgröna oppositionen, om man tänker ge klartecken till år två av den historiska svenska vargjakten. Sedan är frågan hur det blir lokalt i de områden där vargar med ryska gener etablerat sig.
Vid vinterns vargjakt var de ryska invandrarna och deras avkommor undantagna och skyddade. Det fick inte bedrivas jakt där några av dessa individer riskerades att fällas. Vargforskare Olof Liberg har inte något glasklart svar.

”Ingenting skrivet i sten” 
– De reviren där de visar sig finnas vargar med ryska gener kommer nog att avlysas från jakt. Men det utreds just nu och jag vet inte vilket beslutet blir, säger Olof Liberg.
Tomas Bernlind tror att reviren med ”gentiskt viktiga vargar” blir fredade vid eventuell jakt.
– Ingenting är väl skrivet i sten, men så var det vid jakten i vintras och jag tror att det blir så vid en eventuell kommande jakt, säger Tomas Bernlind.