FOTO: SHUTTERSTOCK & JRF "Vargen är svårjagad och det krävs en stor samverkan mellan jägare och markägare för att vargjakten ska bli effektiv. JRF kommer följa upp besluten och verka för att de blir så enkla som möjligt", säger Henrik Tågmark, vice ordförande och rovdjursansvarig i Jägarnas Riksförbunds förbundsstyrelse.

S-minister vill minska vargstammen – beslutar om utredning

Regeringen signalerar att det krävs en drastisk minskning av antalet vargar i Sverige. Nu ger man Naturvårdsverket i uppgift att utreda hur stor den framtida stammen bör vara.

För lite mer än en vecka sedan stod det klart att det finns en riksdagsmajoritet för att minska antalet vargar i Sverige till 170 individer. M, Sd, Kd och C röstade för detta förslag.

Ger myndighetsuppdrag

Nu rapporterar SVT Nyheter att också regeringen tycker att vargarna är ett problem. Därför uppdrar man till Naturvårdsverket att ännu en gång utreda hur stor vargstam Sverige ska ha.

Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S) konstaterar att ett läge med gynnsam bevarandestatus råder, samtidigt som stammen fortsätter att öka.

200 vargar tas bort?

Som svar på frågan om hon anser att 200 vargar ska tas bort, så att beståndet landar på de 170 till 270 individer som riksdagen antog som mål 2013, svarar hon SVT:

– Nej, vad regeringen vill är att vi fullföljer vad vi lovat EU, det vi gemensamt har bestämt om att vi ska ha som art- och habitatdirektivet och att vi ska ha en gynnsam bevarandestatus.

Hon tillägger:

– Men vad vi också ser är att vargstammen ökar varje år och den har nu en gynnsam bevarandestatus. Därför vill vi se om vi med det här kan nå ner till riksdagens mål vilket är ett spann på 170 till 270 individer. Vad vi även noterar är att konfliktnivån vad gäller varg har ökat och acceptansen har minskat.

”Kämpat hårt och länge”

Henrik Tågmark, vice ordförande och rovdjursansvarig i Jägarnas Riksförbunds förbundsstyrelse, är mycket nöjd med dagens besked.

– Vi har kämpat hårt och länge för att komma framåt i frågan. Nu verkar det som om politikerna vill ha en nivå på 170 vargar. För oss ett delmål mot nollvisonen om inga frilevande vargar överhuvudtaget.

Samtidigt varnar han för att ha en alltför optimistisk syn på att en förändring är nära förestående, åtminstone tills utfästelserna har börjat genomföras i praktiken.

Bevaka och säkerställa

– Det är ju valår och jag har blivit en smula luttrad med tiden, säger han och tillägger:

– JRF kommer bevaka och säkerställa att de politiska besluten uppfylls. Det ska inte gå att slippa undan genom att vända och vrida på siffror eller hänvisa till osäkra inventeringar. Vargstammen ska sänkas och det fort.