S och MP skeptiska till vapendirektivet

Svensk Jakt har skickat en enkät till alla svenska politiker i EU-parlamentet. Av svaren framgår att både Socialdemokraterna och Miljöpartiets företrädare är skeptiska till förslaget om ett skärpt vapendirektiv.

Flera svenska europaparlamentariker har visat engagemang i frågan kring EU-kommissionens förslag till skärpt vapendirektiv. Det har publicerats debattartiklar i ämnet som skrivits av parlamentariker och många har uttalat sig i media.
För att ta reda på vad EU-parlamentarikerna tycker mera specifikt har Svensk Jakt skickat en enkät om förslaget. 20 parlamentariker har fått den och 17 av dem svarade.

Svarade gemensamt
Från Socialdemokraternas håll lämnade de fem parlamentarikerna ett gemensamt svar på enkäten. S-politikerna anser att förbudet mot internethandel med vapen är vagt formulerat och tror inte att det kan göra skillnad mot terrorism. S menar också att EU i stället för att lägga fokus på laglydiga jägare och sportskyttar borde fokusera på att bekämpa illegala vapen.
Miljöpartiets fyra parlamentariker lämnar också ett gemensamt svar. De vill inte uttala sig om förbudet mot halvautomatiska vapen förrän EU-kommissionen specificerar vilka vapen som avses. MP-politikerna tycker inte heller att det finns någon mening att ha tidsbegränsade vapenlicenser och vill inte ta ställning mot förbud mot distanshandel.

Ingen tror på förslaget
Från de andra svenska partierna som representeras i EU-parlamentet finns det ingen som är direkt positiv till kommissionens förslag.
Fredrick Federley (C) menar att en ökad byråkrati efter införande av femårslicenser för alla vapen inte gör samhället säkrare.
Jasenko Selimovic och Cecilia Wikström från Liberalerna anser att förslaget om femårslicenser är förnedrande och påpekar att terrorister knappast tar jägarexamen.
Lars Adaktusson (KD) är kritisk till förbudet mot internethandel, som han menar slår mot landsbygdsbor som då måste ta sig till städerna för att handla.
Peter Lundgren (SD) konstaterar bara kort att inget av kommissionens förslag kommer att motverka terrorism.