S-toppar lovar skydd för tamdjur mot rovdjur

I en debattartikel i Dagens Nyheter idag försöker socialdemokraterna ta ett initiativ i den allt hetare rovdjursfrågan. Partisekreteraren Marita Ulvskog och jordbruksminister Ann-Christin Nykvist skriver att en ny arbetsgrupp ska skapas. Gruppen ska föreslå olika förändringar i viltvården. De lovar dessutom att tamdjur ska få skydd mot rovdjuren.

De två s-topparna poängterar att den svenska rovdjurspolitiken aldrig får handla om att människors trygghet sätts på spel. Alla måste få känna sig trygga där de bor, men även i skog och mark. Det ska vara grunden för det beslut som riksdagen fattar.

Socialdemokraterna tillsätter därför nu en särskild arbetsgrupp för jakt- och viltvårdsfrågor. Uppdraget blir bland annat att föreslå förändringar utifrån faktiska förhållanden och erfarenheter runtom i landet.

Bättre inventeringar och forskning har visat bättre och säkrare uppgifter om hur de svenska rovdjursstammarna växer och förflyttar sig. Björnstammen har tidigare varit underskattad och visat sig vara större än riksdagens miniminivå.

Kräver förändringar

Med de större stammarna följer det faktum att vissa områden blir särskilt rovdjurstäta. Det innebär framför allt att de människor som bor där känner oro och rädsla. Enligt de två s-politikerna kräver detta förändringar.

De tar också upp den heta frågan kring paragraf 28 i jaktförordningen. Från den första mars ändrar regeringen paragrafen. Då blir det lagligt att skjuta ett rovdjur som tänker anfalla tamdjur i inhägnader.

Partisekreteraren Marita Ulvskog och jordbruksminister Ann-Christin Nykvist lovar att regeringen nu skyndsamt arbetar med att hitta ett rättssäkert sätt för människor att även skydda jakthundar och tamboskap utanför hägn.