Wiebke Neumann och hennes forskarkollegor utrustade tolv älgkor i Nordmaling med sensorer och gps-halsband.
Foto: Jon Arnemo & Susanna Bergström, SLU Wiebke Neumann och hennes forskarkollegor utrustade tolv älgkor i Nordmaling med sensorer och gps-halsband.

Så anpassar sig älgen till vintern

Älgar sänker både hjärtrytm och kroppstemperatur kraftigt för att spara energi under vintern. Det visar en ny studie, där svenska och norska forskare för första gången har mätt älgars fysiologiska variationer över ett år.

För att ta reda på hur älgar anpassar sig till ett klimat med stora variationer över året har forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och Høgskolen i Innlandet utrustat tolv älgkor i Nordmaling, några mil söder om Umeå, med sensorer.
– Älgarna har haft en temperatursensor i våmmen, en hjärtsensor under huden och ett gps-halsband som bland annat innehåller en aktivitetssensor och en sensor som mätte den omgivande temperaturen, beskriver Wiebke Neumann, forskare i viltekologi vid SLU, i ett pressmeddelande.

Sänker hjärtfrekvensen betydligt
Hon och hennes kollegor fann att älgar sänker hjärtfrekvensen betydligt om vintern. Den högsta genomsnittliga hjärtfrekvensen som de mätte hos de tolv älgkorna var 71,9 slag per minut den 26 juni. Den lägsta var 40,5 slag per minut, uppmätt den 6 mars.
Älgar sänker också kroppstemperaturen. Genomsnittstemperaturen den 10 juli var 38,64 grader, medan den var 38,03 grader den 17 mars.
Energiförbrukningen sjönk med 60 procent från det högsta värdet på sommaren till det lägsta värdet på vintern. Älgars lägre kroppstemperatur och hjärtfrekvens på vintern tyder på att det är deras sätt att spara energi under perioder med kallare klimat och begränsad tillgång till föda.

Anpassningar till omgivande miljö
– Resultaten är mycket intressanta och bidrar med ny kunskap om djurens anpassningar till sin omgivande miljö. Det är spännande att kunna visa att en art som lever i områden med stora årstidsväxlingar, såsom älgen i norra Europa, kan minska sin ämnesomsättning genom att sänka både kroppstemperatur och hjärtfrekvens under perioden då tillgången på mat är mindre, säger Wiebke Neumann.
Studien kan också vara viktig för att förstå hur älgar hanterar klimatförändringar.
– Älgar är känsliga för värme och mätningarna är också viktiga för att förstå hur älgar hanterar klimatförändringar såsom flera sommardagar med höga temperaturer och varmare vintrar, säger Wiebke Neumann.