I fjol låg järvbeståndet i Norge över målet, visas statistik som Rovdata i veckan har redovisat till Miljødirektoratet.
Foto: Shutterstock I fjol låg järvbeståndet i Norge över målet, visas statistik som Rovdata i veckan har redovisat till Miljødirektoratet.

Så många rovdjur finns i Norge

Norska Rovdata har gjort sin årliga redovisning till Miljødirektoratet om hur många rovdjur det finns i Norge. Siffrorna gäller de fyra största rovdjuren: järv, björn, varg och lodjur.

Beträffande järv beräknas det finnas omkring 309 djur (233–385). Under våren och sommaren 2018 påvisades 58 järvkullar i Norge. Det var 40 fler än förgående år, då det minsta antalet kullar sedan 2002 registrerades.
– Stortinget har bestämt ett beståndsmål om 39 årliga kullar, så i fjol låg beståndet över målet, säger Rovdatas chef Jonas Kindberg i ett pressmeddelande.

Björn under beståndsmålet
138 björnar registrerades via dna-prover i Norge 2018. År 2017 registrerades 13 färre. Det är tionde året i rad dna-prov görs på spillning eller päls. Det ska ha fötts åtta kullar 2018, vilket är under beståndsmålet på 13 årliga björnkullar.
Vargstatistiken har Jakt & Jägare rapporterat tidigare. Senaste vintern fanns det 103–106 vargar i Norge, därav 64–66 i helnorska revir. Det fanns 8 vargkullar inklusive dem i gränsreviren. Det är över beståndsmålet, enligt Jonas Kindberg.

Lodjurssiffrorna dröjer
Beträffande lodjur dröjer det till juni i år innan statistiken är klar. År 2018 antogs att Norge har 340 lodjur (282–399). I februari 2018 registrerades 57,5 familjegrupper. Stortinget har bestämt beståndsmålet ska vara 65 årliga familjegrupper.