En av de fällda Skultunavargarna som det kostade närmare 200 000 kronor att avliva. Det ger en fingervisning om vad det skulle kosta att förvalta hela vargstammen med hjälp av statliga vargjägare.
Foto: SVA En av de fällda Skultunavargarna som det kostade närmare 200 000 kronor att avliva. Det ger en fingervisning om vad det skulle kosta att förvalta hela vargstammen med hjälp av statliga vargjägare.

Så mycket kostade jakten i Skultunareviret

Nu börjar länsstyrelsen i Västmanland få grepp om hur mycket vårvinterns skyddsjakt på varg i Skultunareviret kostade.

– Det kommer att landa någonstans kring 150 000 till 200 000 kronor, säger Pierre Ahlgren, rovdjursansvarig vid länsstyrelsen i Västmanland.

Efter en serie attacker på tamboskap och hundar beslutade länsstyrelsen att alfaparet skulle fällas.

Utfallet av jakten blev dock att en valp och alfatiken i revirets sköts.

Skyddsjakten pågick mellan 16 januari och slutet av mars. Drygt tio jägare avlönades med allmänna medel.

– Jägareförbundet sa nej till att hålla i jakten och då var vi tvungna att anlita folk. De som fått betalt för förlorad arbetsförtjänst har betalats med 175 kronor i timmen. De som fått betalt som egna företagare har fått 300 kronor i timmen, förklarar Pierre Ahlgren.

Tas från kontot för rovdjursskador
Pengarna tas ur länsstyrelsens pott för insatser vid rovdjursskador.

– Vi hade räknat med att det kunde bli frågan om skyddsjakt som vi måste bekosta. Därför var fanns pengarna i budgeten. Det här visar vad man kan räkna med om det blir fråga om förvaltningsjakt med betalda jägare, som föreslagits, säger Pierre Ahlgren.

Det var knappt om snö under långa perioder av skyddsjakten. Det gjorde att uppdraget drog ut på tiden.

6 000 kronor per timme för helikoptern
– Räkningen för helikoptern har inte kommit ännu. Men den användes åtta timmar och kostnaden ligger någonstans kring 5 000 till 6 000 kronor i timmen. Allt som allt blir totalsumman på mellan 150 000 till 200 000 kronor, uppskattar Pierre Ahlgren.

En hund av rasen boxer dödades efter skyddsjakten, men i övrigt har inga skador av Skultunavargarna inträffat efter skyddsjaktens slut.

– Det kommer några enstaka rapportera om observationer, men då handlar det om ensamma vargar. Vi vet inte ännu om det är hannen eller en valp som går kvar i reviret, säger Pierre Ahlgren.