Skytteprovet för björnpasset är snart igång för fullt inför björnjakten. En nyhet i årets jakt är att åteljakt på björn testas i ett eller två län.
Foto: Anders Ljung Skytteprovet för björnpasset är snart igång för fullt inför björnjakten. En nyhet i årets jakt är att åteljakt på björn testas i ett eller två län.

Så ska årets björnjakt beslutas

I år kommer länsstyrelserna att för första gången fatta beslut om licensjakten på björn. Naturvårdsverket fastställer dock ett tak för hur många djur som får fällas. Den 1 juli träder föreskrifter om licensjakt på björn i kraft. Det blir även försök med åteljakt i ett eller två län under 2010.

Licensjakten på björn börjar som vanligt 21 augusti. Jakten tillåts i sju län: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Dalarna, Gävleborg och Värmland.
Naturvårdsverket planerar att fatta beslut om att delegera beslutanderätten om licensjakten den 17 juni.
Den nya rovdjursförvaltningen innebär att Naturvårdsverket delegerar beslut om jakt på stora rovdjur till länsstyrelserna. Ett villkor är att det finns fastställda miniminivåer för län och rovdjursförvaltningsområden för den aktuella arten.

Mininivåer tas fram i två steg
I år blir gången något annorlunda, meddelar Naturvårdsverket. Så här är det tänkt:
• Miniminivåerna ska tas fram i två steg inom varje rovdjursförvaltningsområden (Norra och Mellersta när det gäller björn).
• Förslag tas fram av varje länsstyrelses viltförvaltningsdelegation, där det finns politiker och representanter för olika intresseorganisationer.
• Förslagen diskuteras av landshövdingarna i samverkansrådet i Rovdjursförvaltningsområdet och de enas om ett förslag till Naturvårdsverket för hela området.
• Naturvårdsverket granskar och fastställer miniminivåer.
• Naturvårdsverket delegerar beslut om licens- och skyddsjakt till länsstyrelserna och de ska se till att miniminivåerna klaras.

Verket beslutar för Norrland
I tre av sju län med björnjakt har länsstyrelserna beslutat om förslag till miniminivåer i ett första steg. Några länsstyrelser vill dock ge sina viltförvaltningsdelegationer mer tid att ta fram miniminivåer. Därför har Samverkansrådet för det Norra rovdjursförvaltningsområdet begärt att Naturvårdsverket ska fatta beslut i år om licensjakt i år.
Naturvårdsverket löser frågan genom att delegera licensjakten med tak för hur många djur som får fällas i år inom rovdjursförvaltningsområdet. Därefter får samverkansrådet fördela detta på länen. Grunden för Naturvårdsverkets beslut blir länsstyrelsernas tidigare förvaltningsplaner för björn och tidigare års björnjaktsbeslut.

Föreskrifter för länsstyrelserna
En annan nyhet för i år är att det kommer att finnas föreskrifter för länsstyrelsernas beslut om licensjakt på björn. Föreskrifterna innehåller villkor som tidigare fanns i Naturvårdsverkets beslut om björnjakt. Det gäller till exempel jakttid, villkor för användning av hundar, rapportering av fällda djur.
Föreskrifterna blir offentliga omkring den 15 juni och träder i kraft 1 juli. De kommer då att finnas på Naturvårdsverkets webbplats.

Åteljakt ska testas
I år blir det försök med åteljakt på björn.
Det finns olika åsikter om björnjakten blir säkrare med åtel, eller om den riskerar att skapa ”problembjörnar”. Det här har diskuterats i några år i en arbetsgrupp med representanter för jägare, björnforskning, länsstyrelser och Naturvårdsverket. 
Nu är det dags att testa och utvärdera åteljakt i praktiken. Björnforskarna har i år fått medel för att testa hur björnar beter sig vid åtel.
Naturvårdsverket förbereder ett beslut om åteljakt på björn i ett eller två län på försök under licensjakten. Eftersom åteljakt blir förbjudet i föreskriften om licensjakt på björn förbereder Naturvårdsverket ett undantag från föreskrifterna.