Sälar och skarvar orsakar skador för enorma belopp runt Östersjön och på sikt är yrkesfisket hotat, enligt forskare i Finland. För första gången har skadorna djuplodats på allvar i intervjuer med de drabbade.
Foto: Shutterstock.com Sälar och skarvar orsakar skador för enorma belopp runt Östersjön och på sikt är yrkesfisket hotat, enligt forskare i Finland. För första gången har skadorna djuplodats på allvar i intervjuer med de drabbade.

Säl och skarv ger enorma skador

Säl och skarv orsakar mångmiljonskador för yrkesfisket. Skadorna runt Östersjön är 17 gånger större än det tidigare räknats med tidigare.
– Politikerna måste besluta om vi vill ha ett hav fullt med skarvar och sälar, eller om vi vill ha ett livskraftigt fiske, säger Maria Saarinen som varit med och gjort en intervjuundersökning med drabbade fiskare.

– I Finland har man talat om säl- och skarvskador på 300 000-400 000 euro årligen för det småskaliga kustfisket, men då vi nu räknar med alla ekonomiska följder stiger summan till åtta miljoner euro per år, konstaterar projektchef Esko Taanila vid Södra Finlands Fiskerigrupp ESKO, till svenska Yle.
Hela undersökningen ska vara klar i höst
Det tros att skadesituationen är likartad i Sverige och Finland. Här ställer sälen till störst skador. I Tyskland är skarvarna ett större problem.

17 gånger större skador
I Östersjön har säl- och skarvstammarna vuxit dramatiskt under 2000-talet. Skadorna blir bara större hela tiden.
Naturvårdare har i många år hävdat att sälar och skarvar bara gör liten skada, men nu finns det tydliga siffror som visar att det här är ett stort problem. I själva verket är skadorna 17 gånger större än vad som uppskattats tidigare.
– Fiskare har talat om det här redan i 20 år, men vi känner att ingen har lyssnat på dem. Därför ville vi intervjua fiskare runt hela Östersjön så att budskapet skulle bli starkare, säger aktivator Maria Saarinen vid Skärgårdshavets fiskeaktionsgrupp till svenska Yle.

Första djuplodande undersökningen
Det är första gången som forskare har frågat fiskare så här noggrant och brett om skadorna. Nu finns det utförliga svar från fiskare i Finland, Danmark, Estland, Polen, Sverige och Tyskland.
– Vanligtvis frågas det bara om hur många kilo fisk vi förlorat. Här har det frågats mer om alla ekonomiska följder – om hur fisket har förändrats, utgifterna för att hela tiden vara tvungen att flytta på fiskeredskap och att en del områden är tomma på fisk, förklarar Olavi Sahlstén i Merimasku för svenska Yle.
Han är en av de fiskare som deltagit i undersökningen.

Ingen effektiv säljakt
Maria Saarinen har följt jägare som försökt freda fångstredskap från sälar, men det går bara tillfälligt skydda fisket. När några sälar fälls kommer nya.
Skador som fiskare redogjort för omfattar också skadad fångst i redskap, skadade redskap, ökad arbetsbörda och dolda skador. Dolda skador är den del av fångsten som sälen tar utan att lämna några spår efter sig.
– Också den fisk som sälen skrämmer bort från fiskeplatsen är en dold skada, men den skadan är svår att beräkna fastän den ofta är den största skadan, kommenterar Maria Saarinen.
– Om vi inte gör något tror jag att kustfisket inte längre har någon framtid. Politikerna måste besluta om vi vill ha ett hav fullt med skarvar och sälar, eller om vi vill ha ett livskraftigt fiske, tillägger hon till svenska Yle.