Sälsjukan kan drabba människor?

Enligt forskare finns det en viss risk för att det fågelinfluensavirus som gör att knubbsälar blir sjuka eller dör längs västkusten även kan smitta människor, skriver Hallandsposten.

Fågelinfluensaviruset som sprids mellan knubbsälar på den svenska västkusten och längs danska och tyska kuster är av typen H10N7, och har överförts från en djurklass till en annan – från fåglar till däggdjur.

”Risk att människor smittas”
Det gör att Tero Härkönen, forskare på Naturhistoriska riksmuseet och som jobbar med prover på de drabbade sälarna, tror att det finns en viss risk för att smittan även kan överföras till människor.
– De säger att det är ovanligt att viruset smittar människor. Men den har tagit sig från fåglar till sälar och det är fel att påstå att det inte skulle kunna gå vidare. Det kan vara bra att påminna sig att 75 procent av alla våra sjukdomar kommer från djurvärlden, säger Tero Härkönen till Hallandsposten.
Han kan däremot inte påvisa ett exempel där virus tidigare smittat från säl till människa.

”Minimal sannolikhet”
Mats Ernell, smittskyddsläkare i Halland, anser inte att risken för smitta från sälar till människor är särskilt stor.
– Sannolikheten att vi ska få en övergång är minimal. Sälar är dessutom vattenlevande och står som art relativt lång från oss människor, till skillnad exempelvis från grisen, säger Mats Ernell till Hallandsposten.