Samepolitikern Torkel Stinnerbom anser att Naturvårdsverkets föreslagna 300 vargar är för många.
Foto: Carl-Johan Utsi Samepolitikern Torkel Stinnerbom anser att Naturvårdsverkets föreslagna 300 vargar är för många.

Samepolitiker: ”300 vargar för många”

Torkepl Stinnerbom, ledamot i Sametingets rennäringsnämnd, tycker att Naturvårdsverkets besked om att 300 vargar för gynnsam bevarandestatus är för många, skriver SR Sameradion.

Enligt Naturvårdsverkets utredning kring vargstammen i Sverige behövs det 300 vargar för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus. I dag beräknas vargstammen bestå av 450 vargar.
Torkel Stinnerbom, ledamot i Sametingets rennäringsnämnd, tycker att 300 vargar är för många.
– Vargstammen är för stor i Sverige, problemet är att dom vargar som finns i dag spiller över till renskötselområdet, vargar flyttar ju från reviren. Det innebär att rennäringen blir störd. Det beviljas skyddsjakt, men skyddsjakt är ingen lösning, säger Torkel Stinnerbom till Sameradion.

”Ingen jakt för att minska stammen”
Tidigare har riksdagen beslutat att 270 vargar var en gynnsam bevarandestatus, men trots detta är jakten sparsam. EU-kommissionen har kritiserat Sverige för att siffran saknar vetenskaplig grund.
– Den jakt som bedrivits efter riksdagens beslut om minst 270 vargar, visar att man inte jagat för att minska på vargstammen utan att man jagat för att den inte ska öka för snabbt, säger Stinnerbom till Sameradion.

Nya gener var femte år
För att 300 vargar ska vara tillräckligt många för gynnsam bevarandestatus räknar Naturvårdsverket med att minst en varg, med nya gener, tillkommer var femte år.
– Det som är viktigt och som man måste komma ihåg är att invandringen av varg måste fungera. Gör den inte det, då behövs många fler vargar, säger Maria Hörnell Willebrand till Ekot.
– Hur man ska se till varginvandring är upp till Naturvårdsverket. Så klart tillsammans med samebyarna om man ska ha en invandring genom renskötselområdet, säger Torkel Stinnerbom till Sameradion.

Inga stora förhoppningar
Han har inte särskilt stora förhoppningar på att regering och riksdag kommer att jobba för att minska vargstammen.
– Min erfarenhet av svenska rovdjurspolitiken och särskilt när det kommer till varg, så har inga styrande block hitintills minskat på vargstammen. Jag tror inte det händer nu heller, säger Torkel Stinnerbom till Sameradion.